Centrul de Instruire CIPTI a organizat o conferință internațională, care se sa desfășurat pe data de 23 iulie 2020 cu începutul la ora 1100(ora Europei, Paris GMT +03.00) și cu o durată de 120 minute în format online.

Genericul Conferinței este: „Soluții inovatoare pentru mobilitatea sustenabilă și conducerea sigură a vehiculul”.

CIPTI a prezent o serie de realizări preliminare privind inițierea instruirii conducătorilor auto aplicând modulul de formare ”EcoDrive – Fiecare picătură contează”,  și care s-a desfășurat în colaborare cu PNUD Moldova în cadrul proiectului ”Soluții inovative prietenoase mediului și cetățenilor municipiului Chișinău”.

Limbile de comunicare în cadrul conferinței au fost română și rusă.

La conferință, alături de colegii din Republica Moldova, au participat, cu prezentări , discuții și recomandări din practica țărilor pe care le reprezintă și colegii noștri din România, Ucraina, Belorusia, Litonia și Elveția.

La sfârșitul Conferinței au fost transmise și Recomandările elaborate, către Întreprinderile care activează în Ramura Transorturilor

Dorim să mulțumim toți participanții și în special, colectivul și lectorii CIPTI, pentru activitatea și receptivitatea de care au dat dovadă și speram la colaborări frumoase și productive pe viitor.