Dacă un transportator nu respectă instrucțiunile expeditorului, acesta este responsabil pentru mărfurile furate.

Mai exact, dacă un ordin de transport include instrucțiuni conform cărora camionul trebuie să facă opriri pe traseu doar în parcări securizate și monitorizate, acest lucru trebuie respectat.

În cazul în care marfa este furată dintr-un vehicul stationat într-o parcare fără sistem de supraveghere, transportatorul este cel pasibil de sancțiuni. O decizie care confirmă acest lucru a fost emisă recent de instanța națională din Bremen (dosar numărul 11 ​​O 169/17).

În cazul descris de portalul german de transport dvz.de, expeditorul a dispus transportatorului să efectueze un transport din Bremen în Franța. La comandă au fost anexate instrucțiuni de siguranță: „Vehiculul poate fi parcat doar în parcări securizate, echipate cu un sistem CCTV, care acoperă întreaga parcare.”

În ciuda instrucțiunilor, șoferul camionului care transporta îmbrăcămintea de marcă s-a oprit pentru o noapte într-o parcare belgiană nemonitorizată. În acea noapte, marfa i-a fost furată din remorcă.

Potrivit instanței naționale care a pronunțat decizia în această speță, transportatorul este răspunzător pentru încălcarea instrucțiunilor cuprinse în ordinul de transport.

Comerciantul nu poate invoca limitarea răspunderii și trebuie să plătească toate compensațiile pentru pierderile survenite. În conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Convenția CMR, limitarea răspunderii transportatorului este un privilegiu și nu poate fi exercitată de transportator atunci când prejudiciul a fost provocat intenționat sau din vina sa.

Faptul că pe rută nu existau parcări care să îndeplinească cerințele nu justifică încălcarea instrucțiunilor.

Cum poate un transportator să se protejeze de o astfel de situație?

Adam Pająk, Președintele Consiliului de Administrație al companiei de asigurări Transbrokers.eu, este de acord cu hotărârea. Iată ce spune acesta:

Este de datoria absolută a operatorului de transport rutier să citească și să urmeze orice instrucțiuni cuprinse în comanda de transport. Transportatorul trebuie să planifice ruta în așa fel încât aceste instrucțiuni să poată fi respectate. Dacă în faza de planificare se dovedește că acest lucru nu este posibil, atunci transportatorul va solicita schimbarea acestora.”

În opinia lui Pająk, este important ca transportatorul să știe cum să se comporte atunci când întâmpină dificultăți în respectarea acestor orientări în timpul transportului (în ciuda unei planificări atente).

După cum explică Pająk, în conformitate cu articolul 14 din Convenția CMR:

Dacă, din orice motiv, executarea contractului de transport în condițiile prevăzute în nota de transport este sau devine imposibilă înainte de sosirea mărfurilor la locul desemnat pentru livrarea lor, transportatorul va fi obligat să solicite instrucțiuni de la persoana îndreptățită în conformitate cu articolul 12. Cu toate acestea, dacă circumstanțele permit ca transportul să fie efectuat în condiții diferite de cele prevăzute în nota de transport și dacă transportatorul nu este în măsură să obțină instrucțiuni de la persoana îndreptățită în conformitate cu articolul 12 într-un termen rezonabil, aceasta ia măsurile pe care le consideră a fi cele mai bune în acel moment. Acest lucru este valabil chiar și pentru obligația de a verifica prognoza meteo. Dacă se dovedește că vremea reprezintă o amenințare pentru încărcătură (de exemplu rafale puternice de vânt), atunci ar trebui să țină cont de aceasta și să contacteze persoana autorizată în conformitate cu articolul 14 din Convenția CMR.”

Potrivit expertului, nerespectarea prognozelor meteo poate duce la răspunderea transportatorului pentru eventualele daune cauzate de vreme iar acest lucru este calificat drept neglijență gravă de către legiuitor.

trans.info

В Германии перевозчик привлечен к ответственности за выбор неправильной парковки

Если перевозчик игнорирует инструкции погрузчика, он несет ответственность за украденный товар. Неспособность соответствовать рекомендациям клиента не является «смягчающим обстоятельством», – постановил суд.

Если в транспортном заказе содержится инструкция, согласно которой грузовик с перевозимым товаром может останавливаться только на стоянках с видеонаблюдением, то ее следует соблюдать. Потому что перевозчик несет ответственность за нарушение этой инструкции, если из транспортного средства, припаркованного на стоянке без мониторинга, будет украден груз, – постановил Бременский национальный суд (номер дела 11 О 169/17).

В деле, описанном немецким транспортным порталом dvz.de, истец поручил ответчику перевозить текстиль из Бремена во Францию. В приложении к заказу была инструкция по безопасности: «Парковка автомобиля только на безопасных официальных участках обслуживания, на автомагистралях, оборудованных системой промышленного мониторинга, охватывающей всю автостоянку»

Несмотря на инструкции, водитель грузовика, перевозящего фирменную одежду, остановился на ночь на бельгийской автостоянке без мониторинга. В эту злополучную ночь из прицепа украли груз.

Согласно Национальному суду, который вынес решение по этому делу, ответчик-перевозчик несет ответственность за нарушение инструкций, содержащихся в транспортном заказе. Предприниматель не может ссылаться на ограничение ответственности и должен выплатить полную компенсацию за понесенные убытки. В соответствии со ст. 29 пункта 1 Конвенции КДПГ ограничение ответственности перевозчика является привилегией, и перевозчик не может воспользоваться им в случае, если ущерб был вызван его злоумышленным поступком или произошел по его вине. Тот факт, что на маршруте не было подходящих мест, отвечающих требованиям заказчика, не является оправданием нарушения инструкций.

Как перевозчик может защитить себя от такой ситуации?

С решением суда согласен Адам Пайонк, председатель правления страховой компании Transbrokers.eu. И предостерегает. 

– Абсолютная обязанность дорожного перевозчика – ознакомиться с любыми инструкциями, содержащимися в транспортном заказе, и следовать им. Основанием здесь является планирование маршрута перевозчиком таким образом, чтобы выполнение указанных инструкций стало возможным. Если на этапе планирования, еще до начала транспортировки, окажется, что это невозможно, то либо перевозчик приведет к их изменению, либо откажется от заказа, в противном случае может возникнуть ситуация, которую рассматривал бременский суд, – комментирует он.

По его мнению, также важно, чтобы перевозчик знал, как вести себя, когда трудности с выполнением указанных рекомендаций возникают уже во время транспортировки (несмотря на тщательное планирование).

– Главное – не действовать самостоятельно, – подчеркивает Адам Пайонк.

Как он объясняет, в соответствии со ст. 14 Конвенции КДПГ:

Если по какой-либо причине выполнение договора на определенных в накладной условиях является или становится невозможным до прибытия груза к предусмотренному месту доставки, перевозчик обязан запросить инструкции у лица, имеющего право распоряжаться грузом согласно статье 12.

Если же обстоятельства позволяют выполнить перевозку в условиях, отличных от предусмотренных в накладной, и если перевозчик не смог своевременно получить инструкций от лица, имеющего право распоряжаться грузом согласно статье 12, перевозчик должен принять меры, которые представляются ему наиболее подходящими в интересах лица, имеющего право распоряжаться грузом.

Вышесказанное также относится к обязательствам проверки прогноза погоды. Перевозчик обязан следить за ней. Если выясняется, что она представляет опасность для груза (речь, например, о сильных порывах ветра), то он должен учитывать это, связавшись с лицом, имеющего право распоряжаться грузом, в соответствии со ст. 14 Конвенции КДПГ.

Игнорирование прогноза погоды может привести к ответственности перевозчика, а иногда даже квалифицировать его поведение как грубую небрежность. В свою очередь, самостоятельное действие может быть оценено так, как это сделал суд Бремена. А этого, конечно, не хотел бы ни один предприниматель.

trans.info