Repartizarea și eliberarea autorizațiilor pentru efectuarea transporturilor rutiere va putea fi efectuată prin intermediul Sistemului informațional „e-Autorizație transport”, lansat joi, la Chişinău. Acesta este o  soluție pentru informatizarea proceselor de business aferente activității Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) ce va facilita realizarea funcției de monitorizare, reglementare și dezvoltare a transportului rutier pe teritoriul Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.

În cadrul evenimentului de lansare online a sistemului  „e-Autorizație transport”, prim-ministrul Ion Chicu a estimat că este o etapă absolut remarcabilă de convertire electronică a procesului de eliberare a actelor permisive din partea ANTA. ”Odată cu implementarea acestui sistem vor fi eliminate o serie de probleme, iar corupţia va fi diminuată în mod semnificativ. Sistemul „e-Autorizație transport” este o soluţie din categoria Guvern către cetăţean şi Guvern către business care are drept scop tranziţia de la procesele manuale la cele digitale şi diminuarea intermediarilor în acesta. Este un lucru foarte necesar, mai ales în condiţiile acestei pandemii. Este un bun început pentru automatizarea activităţii Agenţiei Naționale Transport Auto”, a remarcat premierul.

Lansarea Sistemului informațional „e-Autorizație transport” a fost posibilă datorită unui proiect al Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

„Această iniţiativă reprezintă o colaborare de mai mult de un an dintre ANTA, Ministerul Economiei şi Infrastructurii  şi USAID, iar sistemul „e-Autorizație transport” este un succes important, fiind un pas major înainte în activitatea ANTA. Până nu demult actele Agenţiei erau menţinute pe suport de hârtie, majoritatea solicitărilor fiind depuse personal la oficiul central. Moldova a fost ultima ţară din Europa unde se practica depunerea cererilor pe hârtie, or, această situaţie de astăzi se schimbă”, a relevat   ambasadorul SUA în Republica Moldova, Dereck J. Hogan.

Conform experţilor USAID, implementarea sistemului „e-Autorizație transport” va permite transportatorilor economii anuale de peste două sute de mii de dolari.

Potrivit lui Sergiu Railean, ministrul Economiei şi Infrastructurii, este o bucurie că în pofida situaţiei pandemice, “reuşim să implementăm proiecte importante atât pentru cetăţeni, cât şi pentru mediul de afaceri”. „Sistemul „e-Autorizație transport” este foarte important, constituind o prioritate a ministerului. Este un instrument digital capabil să creeze o nouă infrastructură funcţională pentru transportatorii auto. Acesta vine ca răspuns la nevoie agenţilor economici prin simplificarea procedurii şi reducerea la maxim a cozilor de la ghişee, un fapt relevant mai ales în contextul crizei pandemice”, a menţionat Railean.

„Am reuşit să dezvoltăm un sistem care are la bază experienţă internaţională. ANTA a demonstrat că este un partener foarte bun. Am lucrat cu ei pentru a asigura echipament, servicii de instruire, iar acum Agenţia deţine capacităţile necesare pentru a opera acest program. Ulterior, vom promova un amplu sistem de comunicare, însă până la final, proprietarul acestui sistem va fi ANTA, Guvernul Republicii Moldova şi cetăţenii ţării”, a subliniat Douglas Muir, director de program USAID. 

Sistemul „e-Autorizație transport”  este implementat cu suportul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova, în baza Acordului de Înțelegere semnat de către Programul USAID Reforme Structurale în Moldova și Agenția Națională Transport Auto pentru eficientizarea și dezvoltarea SIA E-AT.

Sistemul Informațional Automatizat „e-Autorizație transport” va contribui la modernizarea și sporirea calității serviciilor publice prestate de către Agenție. Fiind integrat cu alte sisteme informaționale, acest sistem va reprezenta un mediu informațional securizat, exhaustiv și transparent, prin raționalizarea procedurii de recepționare și examinare a cererilor de eliberare a actelor permisive. Sistemul este disponibil pe www. eat.anta.gov.md.

moldpres.md

Состоялась презентация системы “Электронное разрешение на перевозки”

Распределение и выдача разрешений на осуществление транспортных перевозок будет проводиться через запущенную сегодня информационную систему e-Autorizație transport / «Электронное разрешение на перевозки».

Это решение для информатизации бизнес-процессов, связанных с деятельностью Национального агентства автомобильного транспорта (ANTA), которое будет способствовать мониторингу, регулированию и развитию транспортных перевозок на территории Республики Молдова, сообщает moldpres.md

Премьер-министр Ион Кику отметил на церемонии онлайн-запуска системы «Авторизация электронного транспорта», что это замечательный этап электронного преобразования процесса выдачи разрешительных документов от ANTA. «С внедрением этой системы будет устранен ряд проблем и значительно уменьшена коррупция. Система «Электронное разрешение на перевозки» – это решение в категории «Правительство для гражданина и «Правительство для бизнеса», нацеленное на переход от ручного процессу к цифровому и сокращение количества посредников в нем. Это очень необходимая вещь, особенно в условиях нынешней пандемии. Это хороший старт для автоматизации деятельности Национального агентства автомобильного транспорта», – заявил премьер.

Запуск информационной системы «Электронное разрешение на перевозки» стал возможен благодаря проекту Агентства США по международному развитию (ЮСАИД).

«Эта инициатива представляет собой более чем годовое сотрудничество между ANTA, Министерством экономики и инфраструктуры и ЮСАИД. Система «Электронное разрешение на перевозки» – важный успех, важный шаг вперед в деятельности ANTA. До недавнего времени документы агентства хранились на бумаге, большинство заявлений подавалось лично в центральный офис. Молдова была последней страной в Европе, где заявки подавались на бумаге, но сегодня ситуация меняется», – сказал посол США в Молдове Дерек Хоган.

По мнению экспертов ЮСАИД, внедрение системы «Электронное разрешение на перевозки» позволит операторам сэкономить более двухсот тысяч долларов в год.

По словам министра экономики и инфраструктуры Сергея Райляна, радостно, что, несмотря на ситуацию с пандемией, «нам удается внедрять важные проекты как для граждан, так и для бизнес-среды». «Электронное разрешение на перевозки» – очень важная система, приоритет министерства. Это цифровой инструмент, способный создать новую функциональную инфраструктуру для автомобильных перевозчиков. Это ответ на потребность экономических агентов путем упрощения процедуры и сведения к минимуму очередей у окошек, что актуально, особенно в контексте пандемического кризиса», – отметил он.

«Нам удалось разработать систему, основанную на международном опыте. Агентство ANTA – очень хороший партнер. Мы предоставили оборудование, услуги по обучению, и теперь у агентства есть необходимые возможности для внедрения этой программы. Впоследствии мы будем продвигать разветвленную систему взаимодействия, но в итоге ее владельцем станут ANTA, правительство Республики Молдова и граждане страны», – подчеркнул директор программы ЮСАИД Дуглас Мьюир.

Система «Электронное разрешение на перевозки» внедрена при поддержке Программы ЮСАИД «Структурные реформы в Молдове». Она будет способствовать модернизации и повышению качества государственных услуг, предоставляемых ANTA. Будучи интегрированной с другими информационными системами, эта система представляет собой безопасную, исчерпывающую и прозрачную информационную среду, упрощая процедуру получения и проверки заявок на получение разрешений. 

moldpres.md

Запущена система «e-Autorizaţie transport»

Новая ИТ-система «Электронная авторизация транспорта» (SIA «e-Autorizaţie transport») была запущена министерством экономики и инфраструктуры совместно с Национальным агентством автомобильного транспорта (ANTA) и при поддержке Программы структурных реформ USAID в Молдове.

Это новая компьютерная система, адресованная автотранспортным компаниям и тем, кто предоставляет услуги, связанные с транспортной отраслью.

Система позволяет удаленно запрашивать и обрабатывать разрешительные документы, относящиеся к сфере автомобильного транспорта. SIA «e-Autorizaţie transport» упрощает авторизацию, мониторинг и регулирование деятельности в транспортной отрасли на территории РМ.

В ходе онлайн-презентации новой системы премьер-министр Молдовы Ион Кику отметил важность ее запуска в период пандемии, когда особенно нужно обеспечить минимум контактов между людьми. И добавил, что после «e-Autorizaţie transport» правительство планирует внедрить «e-Ticket», «Auto-test» и другие приложения в транспортной отрасли.

Посол США в Молдове Дерек Хоган сказал, что Молдова оставалась единственной страной в Европе, где заявления на получение разрешительных документов в области транспорта заполнялись на бумаге. И добавил, что правительство США и USAID и дальше будут оказывать помощь нашей стране для цифровизации отрасли.

Директор Программы структурных реформ USAID в Молдове Дуглас Мьюр рассказал, что при подготовке новой ИТ-системы был использован не только европейский опыт, но также пожелания ANTA и советы операторов молдавского транспортного рынка. Он сообщил, что первый год поддержку системы будут осуществлять специалисты, приглашенные USAID, а затем эту обязанность возьмут на себя сотрудники агентства.

Доступ к системе может получить любой. На главной странице предоставлена информацию об услугах ANTA, которые можно запрашивать через систему «Электронная авторизация транспорта», способ запроса, условия их рассмотрения, цены и т.д. В этом разделе также предоставляется доступ к руководству пользователя, контактным данным ANTA, информации об условиях выдачи транспортных разрешений.

Личный кабинет пользователя предоставляет функциональные возможности для запроса авторизаций и мониторинга статуса поданных заявок. В свою очередь офис пользователя состоит из нескольких модулей.

Модуль «Рабочее место» предлагает следующие функции:

– подача заявок на получение разрешений и отчетов;

– мониторинг статуса заявок, которые поданы и обрабатываются в ANTA;

– доступ к информации об имеющихся и использованных разрешениях.

«Профиль пользователя» предоставляет функциональные возможности для управления личной учетной записью и учетными записями пользователей, которые подчинены пользователю более высокого ранга. Этот модуль также обеспечивает доступ к уведомлениям о событиях, произошедших в системе, связанных с пользователем, и запросам, представленным пользователем (уведомления о подаче, утверждении или отклонении заявок на получение транспортных разрешений и т.д.).

Модуль «Помощь» обеспечивает доступ к руководству пользователя SIA «Авторизация электронного транспорта». «Инциденты» предоставляет возможность сообщать о нарушениях и проблемах, зарегистрированных при работе портала, а также возможность запрашивать поддержку у администратора.

Запуск информационной системы является первым шагом к оцифровке услуг для обеспечения прозрачности в деятельности агентства и содействия работе хозяйствующих субъектов в области автомобильного транспорта. Агентство также продолжит концентрировать свои усилия на автоматизации бизнес-процессов и переходе на исключительно цифровые рабочие процессы с помощью существующих инструментов. Поскольку даже после запуска этой системы заявителю нужно как минимум один раз физически прийти в офис ANTA, чтобы заполнить необходимые бумаги.

Генеральный директор ANTA Игорь Гужа отметил, что внедрение информационной системы «Электронная авторизация транспорта» позволит:

– заменить устаревшую систему, используемую в настоящее время, единым автоматизированным электронным решением, способным поддерживать механизм управления операционными процессами, выполняемыми ANTA;

– предоставить заявителям услуг ANTA простой, эффективный и безопасный рабочий механизм;

– осуществлять проверку в реальном времени данных, отправленных в агентство;

– повысить скорость обработки запросов (уведомлений и т.д.) со стороны ANTA;

– снизить риски мошенничества, подделок и возможных злоупотреблений;

– повысить производительность и оптимизировать операционные процессы;

– сократить время и затраты на обработку и управление рабочими процессами;

– снизить количество механических ошибок при заполнении данных;

– обеспечить выдачу необходимых документов, хранение их в цифровом архиве и управление архивированными документами;

– сохранить целостность персональных данных.

Система «e-Autorizaţie transport» доступна по адресу www.eat.anta.gov.md.

logos.press.md