După negocierile din luna iunie cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin și reprezentantul special al președintelui, Dmitri Kozak, problema acordării permiselor a fost soluționată. În același timp, această chestiune se află la controlul conducerii de vîrf a Republicii Moldova și problemele care apar vor fi soluționate în mod operativ.

Declarația a fost făcută de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, care a avut recent o întrevedere cu membrii grupului pentru reglementarea problemelor ce vizează transportul internațional. La discuții au participat Irina Lozovan, deputat PSRM, aleasă în Circumscripția electorală uninominală Ocnița și Dondușeni, Silvia Vîntu, președintele Asociației Transportatorilor Internaționali din Moldova, precum și conducători ai companiilor de transporturi din țară.

Părțile au discutat un spectru larg de chestiuni ce țin de organizarea neîntreruptă a traficului de pasageri și de mărfuri dintre țara noastră și alte țări. În primul rînd, ei au abordat problema obținerii permiselor eliberate de autoritățile competente ale Federației Ruse pentru tranzitul mărfurilor din Republica Moldova pe teritoriul Ucrainei.

Potrivit informațiilor expuse de interlocutori, la momentul actual, transportatorii moldoveni dețin circa 1800 de permise, care sînt valabile de la 1 iulie pînă la 30 septembrie curent. A fost formulată rugămintea de a opera modificări la regulamentele din domeniu și la Codul transporturilor rutiere al Republicii Moldova, pentru a reduce presiunea birocratică asupra companiilor care realizează activități de transport.

La rîndul său, Igor Dodon i-a informat pe participanții la întrevedere despre faptul că, după negocierile din luna iunie cu Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin și reprezentantul special al Președintelui, Dmitri Kozak, problema acordării permiselor a fost soluționată.

„Totodată, această chestiune se află la controlul conducerii de vârf a Republicii Moldova și problemele care apar vor fi soluționate în mod operativ”, a subliniat șeful statului.

Заявление: “Проблема выдачи «дозволов» решена”

В результате июньских переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и его спецпредставителем Дмитрием Козаком проблема выдачи «дозволов» транспортникам Молдовы была решена. Этот вопрос постоянно находится на контроле высшего руководства Молдовы и все возникающие проблемы будут оперативно устраняться.

Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон, который провел недавно совещание с членами рабочей группы по урегулированию проблем международных транспортных перевозок. В беседе приняли участие депутат от ПСРМ Ирина Лозован, избранная по Окницкому и Дондюшанскому одномандатному округу, председатель Ассоциации международных перевозчиков Молдовы Сильвия Вынту и руководители других транспортных компаний.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с организацией бесперебойного пассажирского и грузового сообщения нашей страны с зарубежными странами.

В первую очередь собеседники обсудили проблему получения «дозволов» – разрешений, выдаваемых компетентными органами Российской Федерации на ввоз товаров из Республики Молдова через территорию Украины.

По информации, которую представили президенту его собеседники, к настоящему времени у наших транспортников имеется около 1800 «дозволов», срок действия которых – с 1 июля по 30 сентября с.г. Была озвучена просьба внести изменения в соответствующие регламенты и Транспортный кодекс Республики Молдова, с тем чтобы уменьшить бюрократическое давление на компании, осуществляющие перевозки.

Со своей стороны Игорь Додон сообщил участникам дискуссии о том, что в результате июньских переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и его спецпредставителем Дмитрием Козаком проблема выдачи «дозволов» была решена.

“Этот вопрос постоянно находится на контроле высшего руководства Республики Молдова и все возникающие проблемы будут оперативно устраняться”, – подчеркнул глава государства.

noi.md