До настоящего времени положениями таможенного кодекса Украины (в частности, статьей 194) предусматривалось предварительное информирование таможенного органа назначения, в зоне деятельности которого импортируемые товары будут предъявлены для таможенного оформления, о намерении ввезти товары на таможенную территорию Украины. Для товаров, следующих транзитом через территорию Украины, предварительное информирование не было обязательным.

С 7 ноября 2020 г. в силу вступают поправки в Таможенный кодекс Украины (в частности, статьи 191 (пункт 5), 1941 и 1942), согласно которым для перевозчика товаров вводится обязанность подачи общей декларации прибытия (ОДП):

– для всех товаров, пребывающих на территорию Украины (в том числе, следующих транзитом);

– от лица перевозчика, подавая ОДП непосредственно в таможенный орган или через своего представителя (получателя, брокера);

– в виде электронного сообщения, заверенного электронной цифровой подписью;

– в таможенный орган, в зоне деятельности которого расположен пункт пропуска через государственную границу Украины, где товары впервые пересекут таможенную границу Украины (т.е. таможню въезда);

– для автомобильного транспорта – как минимум за час до прибытия таких товаров на таможенную территорию Украины.

Перечень сведений, которые должны быть указаны в ОДП, можно найти в Указе Министерства финансов Украины №502 от 13 августа 2020 г. (на украинском языке).

АСМАП Украины проводит координацию с Государственной таможенной службой Украины, и на сегодняшний день достигнуто понимание, что при использовании TIR-EPD для транзитных операций, электронные данные, содержащиеся в ЭПИ, будут достаточны для ОДП и могут быть переданы в таможню посредством брокера в виде электронного сообщения.

IRU и АСМАП Украины продолжают координацию с таможней с целью налаживания передачи данных TIR-EPD в качестве ОДП непосредственно от перевозчика в таможню. 

Международный союз автомобильного транспорта

Ucraina a introdus depunerea obligatorie a declarației generale de sosire, inclusiv și pentru mărfurile în tranzit prin teritoriul țării

Prin prezenta, informăm operatorii de transport care efectuează transport rutier internațional de mărfuri pe teritoriul Ucrainei despre intrarea în vigoare începând cu 07 noiembrie 2020 a modificărilor la art. 191 (pct. 5), 1941 și 1942 a Codului Vamal al Ucrainei. 

Până în prezent, prevederile art. 194 al Codului Vamal al Ucrainei prevedeau  notificarea prealabilă a autorităților vamale de destinație, în zona de activitate a căror mărfurile vor fi prezentate spre vămuire, cu privire la intenția de a importa mărfuri pe teritoriul vamal al Ucrainei. Pentru mărfurile aflate în tranzit pe teritoriul Ucrainei, nu a fost necesară notificarea prealabilă. Astfel, odată cu introducerea modificărilor corespunzătoare, transportatorul va fi obligat să depună declarația generală de sosire (общая декларация прибытия) pentru toate mărfurile care se aduc pe teritoriul Ucrainei, inclusiv cele în tranzit. Declarația poate fi depusă direct în adresa Serviciului Vamal al Ucrainei, din numele transportatorului de către broker, precum și în format electronic, certificată cu semnătură digitală. De asemenea, aceasta poate fi remisă în adresa biroului vamal de intrare, în a cărei zonă de activitate se află punctul de control, unde mărfurile vor traversa frontiera Ucrainei pentru prima dată. Menționăm că, pentru transportul rutier internațional de mărfuri este obligatorie notificarea cu cel puțin o oră înainte de sosirea mărfurilor pe teritoriul vamal al Ucrainei. 

Lista informațiilor care urmează a fi indicate în declarație poate fi accesată în Decretul Ministerului Finanțelor al Ucrainei nr. 502 din 13 august 2020, la următoarea pagină electronică:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE35302.html?fbclid=IwAR0QUxRd_sYIW0f8bMZ_UM1HDQ3i8PPATr0IeJTC7kjTnvadA3f43VhMV9A.

Menționăm că, la utilizarea aplicației electronice de declarare prealabilă TIR-EPD în cadrul sistemului ASYCUDA WORLD pentru operațiunile de tranzit, datele care se conțin în declarația electronică preliminară EPI pot fi transmise în adresa Serviciului Vamal al Ucrainei și pentru declarația generală de sosire, prin intermediul brokerului sub forma unui mesaj electronic.

anta.gov.md