La 17 iulie 2021, Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaţionale (CIPTI) a organizat un seminar consultativ-practic adresat contabililor și economiștilor din sectorul transporturilor auto, cu genericul “Evidența mijloacelor fixe în scopuri fiscale în anul 2021”.

La seminar au participat contabili din 11 companii de transport auto național responsabili pentru ținerea evidenței contabile. Dna Georgeta Covaliov-Rusu (ACAP RM) a fost invitată în calitate de instructor.

Instruirea a decurs în mod de interacțiune intensivă între instructor și participanți. A fost folosită metoda de lucru în grupuri mici cu aplicarea ajutoarelor vizuale.

Participanții la seminar au pus în discuție următoarele subiecte:

  • >Mijloacele fixe în contabilitate și în scopuri fiscale.
  • >Metoda de evidență și calculare a amortizării în scopuri fiscale.
  • >Evaluarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale.
  • >Determinarea rezultatului fiscal la ieșirea mijloacelor fixe de la entitate.
  • >Reevaluarea mijloacelor fixe.
  • >Casarea (lichidarea) mijloacelor fixe.

Seminarul s-a desfășurat într-o atmosferă amicală și plăcută, astfel încât toți participanții au rămas satisfăcuți de rezultatele seminarului. Eu au avut posibilitate nu doar să observe, să analizeze, să tragă concluzii, ci și să obțină informații teoretice necesare, ceea ce le vor permite să aplice în continuare experiența acumulată.