La data de 04 august 2021 Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaționale(CIPTI) în parteneriat cu Școala auto „Tristan Auto”, au suștinut în orașul Bălți un seminar cu tematica „Actualități ce țin de reglementările transporturilor rutiere”.

La seminar au participat Agenți economici din  regiune și au fost abordate următoarele teme:


>Modificările operate în regulile regimului de lucru și odihnă a șoferilor care efectuează transporturi  
    rutiere.

>Modificări intervenite în sistemul de autorizare la efectuarea transportului rutier international.

>Taxele rutiere la efectuarea transporturilor internaționale și soluționarea litigiilor.

Spre finele seminarului specialișistii CIPTI au răspuns la toate întrebările apărute din partea agenților economici prezenți.