IÎ “Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaționale” a avut onoarea de a primi în vizită o delegație al ABADA (Asociația Transportatorilor Rutieri Internaționali din Azerbaidjan, membră a IRU din 1993), reprezentată de locțiitorul Secretarului general ABADA Kenan Gurbanov și directorul centrului de instruire a transportatorilor Elshan Rzayev. În urma activităților lucrative, inclusiv a prezentării proiectelor inovaționale implementate de CIPTI, s-a decis intensificarea relațiilor de colaborare în domeniul instruirii și perfecționării personalului pentru transporturi intonaționale.