La data 30 ianuarie 2023 în cadrul IÎ “Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaționale” (CIPTI) s-a desfășurat cu succes seminarul: „Particularitățile contabilității transportului auto la întreprindere: aspecte juridice și consecințe fiscale” destinat specialiștilor din domeniul contabilității companiilor de transport. Participanților la seminar le-au fost prezentate noutățile la zi la așa subiecte ca: cadrul normativ privind activitatea de întreprinzător în domeniul transportului auto de mărfuri și pasageri în Republica Moldova; modul de documentare și contabilizare a operațiunilor de procurare a mijloacelor de transport auto la întreprindere; procedura de calcul a amortizării autovehiculelor întreprinderii în contabilitatea financiară și în scopuri fiscale; specificul documentării și contabilizării operațiunilor de ieșire a mijloacelor de transport auto ale întreprinderii și consecințele fiscale; ș.a.

CIPTI rămîne dechisă pentru colaborare în domeniul perfecționării cadrelor companiilor de transport, atît din domeniul contabilității (contabilitatea retribuirii muncii, întocmirea declarației anuale cu privire la impozitul pe venit, etc.) cît și a managerilor și conducătorilor auto (regimul de lucru și odihnă (Acordul AETR); sistemul de autorizare CEMT; sisteme de tranzitare (Convenția TIR), BIREG, etc; specificul transporturilor mărfurilor periculoase (ADR), etc.).

Reieșind din cele expuse, IÎ CIPTI este dispusă să acorde tot suportul necesar pentru a contribui la perfecționarea cadrelor companiilor de transport în conformitate cu ultimile tendințe și noutăți din domeniu, în același timp fiind receptivă la propunerile și doleanțele care pot fi înaintate la telefoanele: 022-60-13-15, 022-60-13-16 sau e-mail office@cipti.md.