Pe data de 10.04.2019 a avut loc o întervedere a managerilor ”Gările Auto” cu specialiștii CIPTI în ce privește colaborarea în mai multe aspecte – seminare, conferințe, consultări, instruiri și conlucrări cu operatorii – transportatori contractați. Participanții au sugerat că aceste acțiuni comune vor avea un efect pozitiv, și va propune călătorilor servicii mai sigure.