Centrul implementează 26 programele de instruire, din care de bază:

Manager în organizarea transporturilor rutier de mărfuri şi/sau persoane.

Durata instruirii – 60/68 ore.

Conducător Rutier Transport Mărfuri şi/sau persoane în Trafic Internaţional.

Durata instruirii – 38/36/43 ore.

Conducător Rutier ADR pentru efectuarea transporturilor auto internaţionale şi naţionale de mărfuri periculoase.

Durata instruirii – 18 ore.

Conducător Rutier ADR (cisterne) pentru efectuarea transporturilor auto internaţionale şi naţionale de mărfuri periculoase în cisterne.

Durata instruirii – 12 ore.

Conducător Rutier Transport Persoane în Trafic Național.

Durata instruirii – 24 ore.

Conducător Rutier transport rutier în regim TAXI.

Durata instruirii – 16 ore.

La sfîrşitul cursurilor absolvenţilor li se atribuie următoarele calificări:

• Manager în transporturi rutier de mărfuri şi/sau persoane.

• Conducător Rutier Transport Mărfuri şi/sau persoane în Trafic Internaţional.

• Conducător Rutier ADR în transporturi auto internaţionale şi naţionale de mărfuri periculoase.

• Conducător Rutier ADR (cisterne) în transporturi auto internaţionale şi naţionale de mărfuri periculoase în cisterne.

• Conducător Rutier Transport Persoane în Trafic Național.

Actele obţinute oferă dreptul de a organiza şi efectua transporturile rutiere internaţionale de mărfuri şi persoane.

La fiecare trei ani şoferii şi managerii se perfecţionează conform unui program constrâns.

Pregătirea managerilor în transporturi rutiere internaţionale de mărfuri şi persoane este efectuată conform procedurii de instruire:

• Instruirea managerilor după programul CIPTI şi programul Academiei Internaţionale IRU (Geneva) cu înmânarea certificatelor la finisarea acestora.

Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internationale organizeaza seminare cu tematica:

1. Conventia AETR. Tahograful digital. Utilizarea legislatiei si metodelor de utilizare.

2. Sistemul de autorizatii CEMT.

3. Sistemul TIR. Norme de complectare a carnetului TIR. Sancţiunile administrative aplicate.

4. Transporturi de marfuri periculoase.

5. Cursuri în domeniul securităţii, sănătăţii şi relaţiilor de muncă.

6. Contabilitatea în transport.