Centrul implementează 26 programele de instruire, din care de bază:

 

Manager în organizarea transporturilor auto internaţionale de mărfuri şi/sau persoane.

Durata instruirii – 70/60 ore.

Conducător Auto Transport Mărfuri şi/sau persoane în Trafic Internaţional.

Durata instruirii – 43 ore.

Conducător Auto ADR pentru efectuarea transporturilor auto internaţionale şi naţionale de mărfuri periculoase.

Durata instruirii – 18 ore.

Conducător Auto ADR (cisterne) pentru efectuarea transporturilor auto internaţionale şi naţionale de mărfuri periculoase în cisterne.

Durata instruirii – 12 ore.

Conducător Auto Transport Persoane în Trafic Național.

Durata instruirii – 26 ore.


Conducător auto transport rutier în regim TAXI.

Durata instruirii – 16 ore.

 

La sfîrşitul cursurilor absolvenţilor li se atribuie următoarele calificări:

• Manager în transporturi auto internaţionale de mărfuri şi/sau persoane.

• Conducător Auto Transport Mărfuri şi/sau persoane în Trafic Internaţional.

• Conducător Auto ADR în transporturi auto internaţionale şi naţionale de mărfuri periculoase.

• Conducător Auto ADR (cisterne) în transporturi auto internaţionale şi naţionale de mărfuri periculoase în cisterne.

• Conducător Auto Transport Persoane în Trafic Național.

 

Actele obţinute oferă dreptul de a organiza şi efectua transporturile auto internaţionale de mărfuri şi persoane.

La fiecare trei ani şoferii şi managerii se perfecţionează conform unui program constrâns.

Pregătirea managerilor în transporturi auto internaţionale de mărfuri şi persoane este efectuată conform procedurii de instruire:

• Instruirea managerilor după programul CIPTI şi programul Academiei Internaţionale IRU (Geneva) cu înmânarea certificatelor la finisarea acestora.

 

Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internationale organizeaza seminare cu tematica:

1. Conventia AETR. Tahograful digital. Utilizarea legislatiei si metodelor de utilizare.

2. Sistemul de autorizatii CEMT.

3. Sistemul TIR. Norme de complectare a carnetului TIR. Sancţiunile administrative aplicate.

4. Transporturi de marfuri periculoase.

5. Cursuri în domeniul securităţii, sănătăţii şi relaţiilor de muncă.

6. Contabilitatea în transport.