CIPTI – Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaţionale începe activitatea sa la 20 august 1991, este o instituţie de învăţămînt cu activitatea de învăţămînt pentru adulţi (instruirea prin cursuri) despune de licenţa nr.002474.

Unic fondator al Centrului de Instruire este Asociatia Internationala a Transportatorilor Auto – AITA.

image002.jpg

Misiunea CIPTI

Organizarea şi îmbunătăţirea sistemului de instruire profesională a transportatorilor auto, care sunt capabili să activeze efectiv în ce priveşte prestarea serviciilor de transport şi expediţii în condiţii de concurenţă pe piaţa internaţională.

Scopul de bază CIPTI

Pregătirea specialiştilor competenţi şi de o calificare înaltă din sectorul de transport, implicaţi în organizarea şi efectuarea transportului internaţional de mărfuri şi pasageri.

Prestarea serviciilor informaţionale este una din activităţile Centrului

CIPTI colectează şi prelucrează informaţia operativă privind actele legislative naţionale şi internaţionale în domeniul transportului şi expediţii, editează materiale informative,editează buletinului informativ „TRANSPRES”.

Centrul prestează informaţii şi consultaţii nu doar transportatorilor ci şi organilor publice, instituţilor de învăţămînt, organizaţiilor nonguvernamentale şi altor organizaţii cointeresate.

Participanţii cursurilor CIPTI primesc cunoştinţe speciale în aspecte de drept, vamale, tehnice economice, comerciale, financiare şi altele, ce ţin de activitatea de afaceri în domeniul transporturilor naţionale şi internaţionale.

Instruirea se efectuează de către instructorii interni şi externi din diferite instituţii de învăţămînt ale Republicii Moldova şi din alte ţări, specialiştii de o înaltă calificare în transporturi rutiere, experţii Asociaţiei AITA, colaboratorii companiilor de transport, etc.

În anul 1999 în cadrul Proiectului TACIS-TRACECA 12 instructori ai Centrului au trecut perfecţionarea în domeniul transportului auto de mărfuri şi pasageri, transportului de mărfuri periculoase, sistemului vamal TIR.

În anul 2001-2002 în cadrul Proiectului TACIS 10 profesori au fost pregătiţi în domeniul transportului multimodal de mărfuri periculoase.

În ianuarie 2005, lectorii centrului au trecut perfecţionarea la centrul ASMAP din Sankt-Petersnurg.

În martie 2007 lectorii centrului de instruire au trecut perfectionarea conform programelor CPC, elaborate de IRU.