Revenire la stil obişnuit


Asociaţia Internatională Transport Auto

ADR Se editează de Centrul CIPTI. O puteţi procura doar aici, este prezentată în compartimentul dat. Contingentul de baza al cititorilor îl constituie transportatorii, care nu evită posibilitatea de a amplasa publicitate în ediţiile noastre.
ADR


Transportul auto de mărfuri periculoase ADR

Manualul conţine standarde de reglementare a transportului auto de mărfuri periculoase, condiţii generale pentru ambalaje folosite la transportul mărfurilor periculoase, condiţii tehnice privind vehiculul şi echipamentul ADR, documentele necesare executării unui transport rutier de mărfuri periculoase, prescripţii speciale la transportul substanţelor, precum şi prescripţii referitoare la instruirea echipajului vehiculului.

Ediţia actuală e destinată operatorilor auto, fiind un îndrumar în organizarea şi efectuarea transporturilor auto internaţionale de mărfuri periculoase, încît şi profesorilor şi studenţilor în calitate de manual metodic la cursul „Transportul auto de mărfuri periculoase ADR”.

Ultimul set de modificări a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015.

 

Limba:                                                 Română

ISBN:                                                   978-9975-51-371-5

Numărul de pagini:                        228

Anul publicaţiei:                             2016Vă aducem la cunoştinţă, că buletinul informativ «TRANSPRES» este un organ oficial de presă al Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Auto din Moldova «AITA» şi se distribuie printre transportatorii auto din anul 1995. În decurs de cincisprezece ani, revista s-a perfecţionat şi s-a modificat, rămânând, totodată, o colecţie a documentelor necesare în domeniul transportului internaţional şi un ghid avantajos în activitatea zi-de-zi a managerilor, experţilor, şoferilor internaţionali şi şoferilor de transport al pasagerilor. Buletinul se distribuie în mai bine de 400 organizaţii de transport, în afară de aceea, fiind distribuit la congresele, seminarele, adunările transportatorilor. De asemenea, la Centrul de Instruire CIPTI buletinul este inclus în setul de materiale instructive. Într-un an, revista noastră este citită de mai mult de 5000 oameni.
    Începând cu anul 2006, buletinul «TRANSPRES» se editează o dată în trimestru în volum extins. Se preconizează amplasarea variantei electronice pe site-ul nostru. Tirajul buletinului constituie 6000 exemplare pe an. Buletinul se editează în limbile de stat şi rusă.
    Ţinând cont de cele menţionate, vă oferim o posibilitate de cooperare avantajoasă: dvs. puteţi plasa pe paginile buletinului nostru articole, oferte, informaţii publicitare. Lista preţurilor la serviciile publicitare urmează.

    Informaţii suplimentare puteţi primi apelând redacţiea «TRANSPRES». Telefon: 60-13-08, Fax: 60-13-10.