Revenire la stil obişnuit


Asociaţia Internatională Transport Auto

Manual TIR Se editează de Centrul CIPTI. O puteţi procura doar aici, este prezentată în compartimentul dat. Contingentul de baza al cititorilor îl constituie transportatorii, care nu evită posibilitatea de a amplasa publicitate în ediţiile noastre.
Manual TIR


Manual TIR: Convenţia vamală relativă la transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenţia TIR din 1975)

Prezenta ediţie a Manualului TIR conţine descrierea sistemului de tranzit vamal TIR, textul complet al Convenţiei TIR, anexele 6 – 7 Partea III fiind o continuare a prevederilor din Convenţie, textul rezoluţiilor şi recomandărilor adoptate privind Convenţia, dar şi aduce exemple de cele mai bune practici privind utilizarea Carnetului TIR.

A noua ediţie revizuită, 2010

 

Limba:                                            Română

ISBN:                                              978-9975-51-118-6

Numărul de pagini:                       320

Anul publicaţiei:                           2012Vă aducem la cunoştinţă, că buletinul informativ «TRANSPRES» este un organ oficial de presă al Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Auto din Moldova «AITA» şi se distribuie printre transportatorii auto din anul 1995. În decurs de cincisprezece ani, revista s-a perfecţionat şi s-a modificat, rămânând, totodată, o colecţie a documentelor necesare în domeniul transportului internaţional şi un ghid avantajos în activitatea zi-de-zi a managerilor, experţilor, şoferilor internaţionali şi şoferilor de transport al pasagerilor. Buletinul se distribuie în mai bine de 400 organizaţii de transport, în afară de aceea, fiind distribuit la congresele, seminarele, adunările transportatorilor. De asemenea, la Centrul de Instruire CIPTI buletinul este inclus în setul de materiale instructive. Într-un an, revista noastră este citită de mai mult de 5000 oameni.
    Începând cu anul 2006, buletinul «TRANSPRES» se editează o dată în trimestru în volum extins. Se preconizează amplasarea variantei electronice pe site-ul nostru. Tirajul buletinului constituie 6000 exemplare pe an. Buletinul se editează în limbile de stat şi rusă.
    Ţinând cont de cele menţionate, vă oferim o posibilitate de cooperare avantajoasă: dvs. puteţi plasa pe paginile buletinului nostru articole, oferte, informaţii publicitare. Lista preţurilor la serviciile publicitare urmează.

    Informaţii suplimentare puteţi primi apelând redacţiea «TRANSPRES». Telefon: 60-13-08, Fax: 60-13-10.