Revenire la stil obişnuitAsociaţia Internatională Transport Auto

AETR Se editează de Centrul CIPTI. O puteţi procura doar aici, este prezentată în compartimentul dat. Contingentul de baza al cititorilor îl constituie transportatorii, care nu evită posibilitatea de a amplasa publicitate în ediţiile noastre.
AETR


Справочник по Соглашению AETR

Справочник содержит Европейское Соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки, область его применения и действия, а также основные положения ЕСТР (AETR), требования к конструкции, проверке, установке и инспекции контрольных устройств, порядок оформления регистрационных листков, порядок эксплуатации тахографа.

Настоящее издание предназначено для сотрудников автотранспортных предприятий, таможенных органов, автомобильных перевозчиков в качестве руководства при организации и выполнении международных грузовых автомобильных перевозок, а также для преподавателей и студентов в качестве методического пособия по курсу «Международные грузовые перевозки».

 

Язык:                                               Русский

ISBN:                                               978-9975-51-124-7

Количество страниц:                   188

Год издания:                                  2010


Vă aducem la cunoştinţă, că buletinul informativ «TRANSPRES» este un organ oficial de presă al Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Auto din Moldova «AITA» şi se distribuie printre transportatorii auto din anul 1995. În decurs de cincisprezece ani, revista s-a perfecţionat şi s-a modificat, rămânând, totodată, o colecţie a documentelor necesare în domeniul transportului internaţional şi un ghid avantajos în activitatea zi-de-zi a managerilor, experţilor, şoferilor internaţionali şi şoferilor de transport al pasagerilor. Buletinul se distribuie în mai bine de 400 organizaţii de transport, în afară de aceea, fiind distribuit la congresele, seminarele, adunările transportatorilor. De asemenea, la Centrul de Instruire CIPTI buletinul este inclus în setul de materiale instructive. Într-un an, revista noastră este citită de mai mult de 5000 oameni.
    Începând cu anul 2006, buletinul «TRANSPRES» se editează o dată în trimestru în volum extins. Se preconizează amplasarea variantei electronice pe site-ul nostru. Tirajul buletinului constituie 6000 exemplare pe an. Buletinul se editează în limbile de stat şi rusă.
    Ţinând cont de cele menţionate, vă oferim o posibilitate de cooperare avantajoasă: dvs. puteţi plasa pe paginile buletinului nostru articole, oferte, informaţii publicitare. Lista preţurilor la serviciile publicitare urmează.

    Informaţii suplimentare puteţi primi apelând redacţiea «TRANSPRES». Telefon: 60-13-08, Fax: 60-13-10.