Revenire la stil obişnuitAsociaţia Internatională Transport Auto

Ghidul conducătorului auto ce prestează servicii de transport a persoanelor cu autoturisme în regim de taxi Se editează de Centrul CIPTI. O puteţi procura doar aici, este prezentată în compartimentul dat. Contingentul de baza al cititorilor îl constituie transportatorii, care nu evită posibilitatea de a amplasa publicitate în ediţiile noastre.
Ghidul conducătorului auto ce prestează servicii de transport a persoanelor cu autoturisme în regim de taxi


Ghidul Conducătorului Auto ce prestează Servicii de Transport a Persoanelor cu Autoturisme în Regim de Taxi

 

Ghidul a fost elaborat în scop de ajutor didactic la pregătirea profesională a persoanelor, care îşi desfăşoară activitatea în transport naţional în regim de taxi, precum şi în scopul informării studenţilor instituţiilor de învăţămînt, care susţin practica de ramură în domeniul transportului auto de călători.

 

Limba:                                                 Română

ISBN:                                                   978-9975-51-145-2

Numărul de pagini:                        28

Anul publicaţiei:                             2010

 

 

Руководство водителя, оказывающего услуги по перевозке пассажиров легковыми автотранспортными средствами в режиме такси

 

Руководство разработано в целях методической помощи при профессиональной подготовке лиц, выполняющих национальные перевозки в режиме такси, а также информирования студентов учебных заведений, которые проходят практику в области автотранспортных пассажирских перевозок.

 

Язык:                                                  Румынский

ISBN:                                                   978-9975-51-145-2

Количество страниц:                   28

Год издания:                                  2010
Vă aducem la cunoştinţă, că buletinul informativ «TRANSPRES» este un organ oficial de presă al Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Auto din Moldova «AITA» şi se distribuie printre transportatorii auto din anul 1995. În decurs de cincisprezece ani, revista s-a perfecţionat şi s-a modificat, rămânând, totodată, o colecţie a documentelor necesare în domeniul transportului internaţional şi un ghid avantajos în activitatea zi-de-zi a managerilor, experţilor, şoferilor internaţionali şi şoferilor de transport al pasagerilor. Buletinul se distribuie în mai bine de 400 organizaţii de transport, în afară de aceea, fiind distribuit la congresele, seminarele, adunările transportatorilor. De asemenea, la Centrul de Instruire CIPTI buletinul este inclus în setul de materiale instructive. Într-un an, revista noastră este citită de mai mult de 5000 oameni.
    Începând cu anul 2006, buletinul «TRANSPRES» se editează o dată în trimestru în volum extins. Se preconizează amplasarea variantei electronice pe site-ul nostru. Tirajul buletinului constituie 6000 exemplare pe an. Buletinul se editează în limbile de stat şi rusă.
    Ţinând cont de cele menţionate, vă oferim o posibilitate de cooperare avantajoasă: dvs. puteţi plasa pe paginile buletinului nostru articole, oferte, informaţii publicitare. Lista preţurilor la serviciile publicitare urmează.

    Informaţii suplimentare puteţi primi apelând redacţiea «TRANSPRES». Telefon: 60-13-08, Fax: 60-13-10.