Revenire la stil obişnuitAsociaţia Internatională Transport Auto

Ghidul Şoferului pentru Transporturi Internaţionale de Mărfuri Se editează de Centrul CIPTI. O puteţi procura doar aici, este prezentată în compartimentul dat. Contingentul de baza al cititorilor îl constituie transportatorii, care nu evită posibilitatea de a amplasa publicitate în ediţiile noastre.
Ghidul Şoferului pentru Transporturi Internaţionale de Mărfuri


Ghidul Şoferului pentru Transporturi Internaţionale de Mărfuri

Acest Ghid este destinat şoferilor implicaţi în transportul internaţional de mărfuri şi poate fi utilizat ca îndrumar pentru conducerea în siguranţă a autocamioanelor.

Materialele anexate la Ghid conţin informaţii utile, cum ar fi numere telefonice europene de urgenţă, reguli de comportament în tuneluri, precum şi reguli cu privire la orele de condus şi de odihnă a şoferilor în UE introduse din 11 aprilie 2007.

 

Limba:                                     Română

ISBN:                                       978-9975-51-381-4

Numărul de pagini:                48

Anul publicaţiei:                    2008


Vă aducem la cunoştinţă, că buletinul informativ «TRANSPRES» este un organ oficial de presă al Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Auto din Moldova «AITA» şi se distribuie printre transportatorii auto din anul 1995. În decurs de cincisprezece ani, revista s-a perfecţionat şi s-a modificat, rămânând, totodată, o colecţie a documentelor necesare în domeniul transportului internaţional şi un ghid avantajos în activitatea zi-de-zi a managerilor, experţilor, şoferilor internaţionali şi şoferilor de transport al pasagerilor. Buletinul se distribuie în mai bine de 400 organizaţii de transport, în afară de aceea, fiind distribuit la congresele, seminarele, adunările transportatorilor. De asemenea, la Centrul de Instruire CIPTI buletinul este inclus în setul de materiale instructive. Într-un an, revista noastră este citită de mai mult de 5000 oameni.
    Începând cu anul 2006, buletinul «TRANSPRES» se editează o dată în trimestru în volum extins. Se preconizează amplasarea variantei electronice pe site-ul nostru. Tirajul buletinului constituie 6000 exemplare pe an. Buletinul se editează în limbile de stat şi rusă.
    Ţinând cont de cele menţionate, vă oferim o posibilitate de cooperare avantajoasă: dvs. puteţi plasa pe paginile buletinului nostru articole, oferte, informaţii publicitare. Lista preţurilor la serviciile publicitare urmează.

    Informaţii suplimentare puteţi primi apelând redacţiea «TRANSPRES». Telefon: 60-13-08, Fax: 60-13-10.