Revenire la stil obişnuitAsociaţia Internatională Transport Auto

Dicţionar Român-Rus-Englez-German pentru Transportatorii Auto Internaţionali de Mărfuri şi Călători Se editează de Centrul CIPTI. O puteţi procura doar aici, este prezentată în compartimentul dat. Contingentul de baza al cititorilor îl constituie transportatorii, care nu evită posibilitatea de a amplasa publicitate în ediţiile noastre.
Dicţionar Român-Rus-Englez-German pentru Transportatorii Auto Internaţionali de Mărfuri şi Călători


Dicţionar Român-Rus-Englez-German pentru Transportatorii Auto Internaţionali de Mărfuri şi Călători

Ediţia de faţă prezintă un dicţionar în patru limbi europene şi în primul rînd ţine de activitatea specialiştilor ce efectuează transporturi auto internaţionale de mărfuri şi călători: conducătorilor auto, managerilor companiilor de transport, expeditorilor, transportatorilor de mărfuri periculoase, etc.

Dicţionarul cuprinde mai bine de 1500 termeni, îmbinări de cuvinte şi expresii din domeniul transport auto şi se poate utiliza ca manual metodic suplimentar.

 

Limba:                                                 Română, rusă, engleză, germană

ISBN:                                                   978-9975-4006-9-5

Numărul de pagini:                        160

Anul publicaţiei:                             2007

 

 

 

Румынско-русско-англо-немецкий словарь-разговорник для международных автомобильных грузовых и пассажирских перевозчиков

Настоящее издание является словарем-разговорником на четырех европейских языках и предназначено, главным образом, для специалистов, осуществляющих  международные автомобильные перевозки грузов и пассажиров: водителей, менеджеров транспортных компаний, экспедиторов, перевозчиков опасных грузов и т.д.

Словарь включает в себя более 1500 профессиональных терминов, словосочетаний и выражений и может быть использован в качестве справочного и учебного пособия.

 

Язык:                                                  Румынский, русский, английский, немецкий

ISBN:                                                   978-9975-4006-9-5

Количество страниц:                   160

Год издания:                                  2007
Vă aducem la cunoştinţă, că buletinul informativ «TRANSPRES» este un organ oficial de presă al Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Auto din Moldova «AITA» şi se distribuie printre transportatorii auto din anul 1995. În decurs de cincisprezece ani, revista s-a perfecţionat şi s-a modificat, rămânând, totodată, o colecţie a documentelor necesare în domeniul transportului internaţional şi un ghid avantajos în activitatea zi-de-zi a managerilor, experţilor, şoferilor internaţionali şi şoferilor de transport al pasagerilor. Buletinul se distribuie în mai bine de 400 organizaţii de transport, în afară de aceea, fiind distribuit la congresele, seminarele, adunările transportatorilor. De asemenea, la Centrul de Instruire CIPTI buletinul este inclus în setul de materiale instructive. Într-un an, revista noastră este citită de mai mult de 5000 oameni.
    Începând cu anul 2006, buletinul «TRANSPRES» se editează o dată în trimestru în volum extins. Se preconizează amplasarea variantei electronice pe site-ul nostru. Tirajul buletinului constituie 6000 exemplare pe an. Buletinul se editează în limbile de stat şi rusă.
    Ţinând cont de cele menţionate, vă oferim o posibilitate de cooperare avantajoasă: dvs. puteţi plasa pe paginile buletinului nostru articole, oferte, informaţii publicitare. Lista preţurilor la serviciile publicitare urmează.

    Informaţii suplimentare puteţi primi apelând redacţiea «TRANSPRES». Telefon: 60-13-08, Fax: 60-13-10.