Revenire la stil obişnuit


Asociaţia Internatională Transport Auto

Ediţia periodică Transpres Se editează de Centrul CIPTI. O puteţi procura doar aici, este prezentată în compartimentul dat. Contingentul de baza al cititorilor îl constituie transportatorii, care nu evită posibilitatea de a amplasa publicitate în ediţiile noastre.
Ediţia periodică Transpres


Buletinul informativ „Transpres” conţine cele mai actuale legi, hotărîri, ordine şi directive ale Guvernului în domeniul transportului internaţional şi naţional, precum şi cele mai recente noutăţi ce ţin de restricţii de circulaţie, taxe de drum şi vamale, regimul TIR, reguli de intrare în ţară şi de tranzit, penalităţi şi sancţiuni, şi multe altele.

Buletinul este o sursă utilă de informare a transportatorilor rutieri de mărfuri şi călători, ce activează pe rute naţionale, cît şi pe cele internaţionale. Se editează de patru ori pe an.

 

Limba:                                             Română, rusă

Numărul de pagini:                        Este variabil

Anul publicaţiei:                             Anual

 

 

 

 

Информационный бюллетень «Transpres» содержит новейшие законы, постановления, указы и директивы Правительства в области международных и национальных перевозок, а также последние новости по ограничениям движения, таможенным и дорожным пошлинам, режиму TIR, правилам въезда в страну и транзита, штрафным санкциям и многое другое.

Бюллетень является полезным источником информации для автомобильных перевозчиков, осуществляющих национальные и международные перевозки грузов и пассажиров. Издается четыре раза в год.

 

Язык:                                               Румынский, русский

Количество страниц:                   Варьируется

Год издания:                                  Ежегодно


Vă aducem la cunoştinţă, că buletinul informativ «TRANSPRES» este un organ oficial de presă al Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Auto din Moldova «AITA» şi se distribuie printre transportatorii auto din anul 1995. În decurs de cincisprezece ani, revista s-a perfecţionat şi s-a modificat, rămânând, totodată, o colecţie a documentelor necesare în domeniul transportului internaţional şi un ghid avantajos în activitatea zi-de-zi a managerilor, experţilor, şoferilor internaţionali şi şoferilor de transport al pasagerilor. Buletinul se distribuie în mai bine de 400 organizaţii de transport, în afară de aceea, fiind distribuit la congresele, seminarele, adunările transportatorilor. De asemenea, la Centrul de Instruire CIPTI buletinul este inclus în setul de materiale instructive. Într-un an, revista noastră este citită de mai mult de 5000 oameni.
    Începând cu anul 2006, buletinul «TRANSPRES» se editează o dată în trimestru în volum extins. Se preconizează amplasarea variantei electronice pe site-ul nostru. Tirajul buletinului constituie 6000 exemplare pe an. Buletinul se editează în limbile de stat şi rusă.
    Ţinând cont de cele menţionate, vă oferim o posibilitate de cooperare avantajoasă: dvs. puteţi plasa pe paginile buletinului nostru articole, oferte, informaţii publicitare. Lista preţurilor la serviciile publicitare urmează.

    Informaţii suplimentare puteţi primi apelând redacţiea «TRANSPRES». Telefon: 60-13-08, Fax: 60-13-10.