Revenire la stil obişnuitAsociaţia Internatională Transport Auto

ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase

Setul adiţional de manuale variază în dependenţă de ediţii în stock

ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase Durata: 3 zile
Limba: Română-Rusa
Module studiate: 

 • Cerințe generale care reglementează transportarea de mărfuri periculoase.
 • Tipurile principale de riscuri.
 • Informația despre protecția mediului înconjurător la efectuarea controlului asupra transportului de deșeuri.
 • Măsuri preventive și măsuri pentru asigurarea securității la diferite tipuri de riscuri.
 • Măsuri luate în cazul accidentelor.
 • Marcarea, semne de pericol, tăblițele pentru informare și tăblițele de culoare oranj.
 • Ce trebuie să facă și ce trebuie să nu facă conducătorul auto la transportarea de mărfuri periculoase.
 • Destinația și tipurile de exploatare a instalațiilor tehnice amplasat pe unitățile de transport.
 • Interzicerea încărcării în comun în   aceiași unitate de transport sau în unul și același container.
 • Măsuri de precauție folosite la încărcarea și descărcarea mărfurilor periculoase.
 • Informația generală referitoare la răspunderea civilă.
 • Informația despre transportările multimodale.
 • Prelucrarea și stivuirea ambalajelor.
 • Limitarea circulației în tuneluri și instrucțiunile comportării în tuneluri
 • Cunoștințe și asimilarea măsurilor de securitate.
 • Autorizare și însoțire – legislație națională.

 

4.1. Modulul suplimentar pentru cursul specializat clasei Cisterne

4.2. Cursul specializat pentru transportul de substanțe și obiecte aparținînd Clasei 1

4.3. Cursul specializat pentru transportul de materiale radioactive aparținînd  Clasei 7

Acte necesare: 
Actele necesare pentru inscrierea la cursuri 

 1. Buletinul de identitate cu fisa de însoțire Buletinul de identitate cu fișa de însoțire - în original (la înregistrare și la testare). 
2. Permisul de conducere- în original (la înregistrare și la testare).
3. Certificat de schimb a numelui (după caz)
4. Certificatul medical forma 083/E şi concluzia consultativă narcologică, valabile - în original (la înregistrare și la testare).
e-mail: office@cipti.md
tel: 022-601-315, 022-601-316

Перечень документов необходимых предоставить для регистрации на курсы  

1.Удостоверение личности РМ и вкладыш - в оригинале (при регистрации и на экзамене)
2. Водительское удостоверение (права) - в оригинале (при регистрации и на экзамене)
3. Сертификат об изменении фамилии (по случаю)
4. Действительное свидетельство о медицинском соответствии (F083/E) и наркологическое консультативное заключение (при регистрации и на экзамене).
e-mail: office@cipti.md
tel: 022-601-315, 022-601-316

Se acordă set de manuale: ADR
Note: 

Prețul: 

Instruire iniţială:

modulul de bază -1000 lei

cisternă  – 750 lei

clasa 1    – 750 lei

clasa 7    – 750 lei

Instruire periodică:

modulul de bază -800 lei

cisternă  – 450 lei

clasa 1    – 450 lei

clasa 7    – 450 lei