Revenire la stil obişnuitAsociaţia Internatională Transport Auto

Consilier de siguranță pentru transportul de mărfuri periculoase (DGSA)


Consilier de siguranță pentru transportul de mărfuri periculoase (DGSA) Durata: Durata: 60 ore - instruirea inițială (30 ore – pregătirea periodică)
Limba: Romănă
Module studiate: 

 • Cunoașterea tipurilor de consecințe la care pot aduce accidentele, legate de mărfurile periculoase, și cunoașterea principalelor cauze de accidente
 • Echipajul și pregătirea profesională
 • Clasificarea mărfurilor periculoase
 • Modul de expediere, restricțiile de expediere
 • Manipularea și arimarea
 • Curățarea și/sau degazarea ori decontaminarea
 • Documentele de bord
 • Instrucțiunile scrise
 • Mijloace de stingere a incendiilor
 • Obligațiile de supraveghere
 • Golirile operaționale sau scurgerile accidentale de substanțe poluante
 • Securitatea operării cu mărfuri periculoase /securitatea muncii
 • Obligațiile celor implicați privind siguranța
 • Chestionarul de autoevaluare, examinarea lui.


Acte necesare: 

Actele necesare pentru inscrierea

la cursuri

1. Buletinul de identitate cu fisa de însoțire Buletinul de identitate cu fișa de     însoțire - în original (la înregistrare și la testare).

2. Permisul de conducere- în original (la înregistrare și la testare).

3. Certificat de schimb a numelui (după caz)

4. Certificatul medical forma 083/E şi concluzia consultativă narcologică, valabile - în original (la înregistrare și la testare).

e-mail: office@cipti.md

tel: 022-601-315, 022-601-316

Перечень документов необходимых предоставить

для регистрации на курсы

1. Удостоверение личности РМ и вкладыш - в оригинале (при регистрации и на экзамене)

2. Водительское удостоверение (права) - в оригинале (при регистрации и на экзамене)

3. Сертификат об изменении фамилии (по случаю)

4. Действительное свидетельство о медицинском соответствии (F 083/E)  и наркологическое консультативное заключение (при регистрации и на экзамене).

e-mail: office@cipti.md

tel: 022-601-315, 022-601-316


Se acordă literatură: ADR
Note: 
Prețul: 2000 lei