Revenire la stil obişnuitAsociaţia Internatională Transport Auto

Conducător auto transport persoane în trafic național/ internațional

Setul adiţional de manuale variază în dependenţă de ediţii în stock

Conducător auto transport persoane în trafic național/ internațional Durata: 24 / 36 ore
Limba: Romănă
Module studiate: 

  •     Formare avansată în conducere auto rațională pe baza unor reglementări de siguranță.
  •     Aplicarea legislației sociale.
  •     Sănătatea, siguranța rutieră și siguranța mediului, serviciile, logistica.
  •     Reglementările internaționale în domeniul transporturilor rutiere de persoane.


Acte necesare: 

Actele necesare pentru inscrierea

la cursuri

1. Buletinul de identitate cu fisa de însoțire Buletinul de identitate cu fișa de însoțire - în original (la înregistrare și la testare).

2. Permisul de conducere- în original (la înregistrare și la testare).

3. Certificat de schimb a numelui (după caz)

4. Certificatul medical forma 083/E şi concluzia consultativă narcologică, valabile - în original (la înregistrare și la testare).

e-mail: office@cipti.md

tel: 022-601-315, 022-601-316

Перечень документов необходимых предоставить

для регистрации на курсы

1. Удостоверение личности РМ и вкладыш - в оригинале (при регистрации и на экзамене)

2. Водительское удостоверение (права) - в оригинале (при регистрации и на экзамене)

3. Сертификат об изменении фамилии (по случаю)

4. Действительное свидетельство о медицинском соответствии (F 083/E)  и наркологическое консультативное заключение (при регистрации и на экзамене).

e-mail: office@cipti.md

tel: 022-601-315, 022-601-316


Se acordă literatură: AETR. Timpii de conducere şi de odihnă
Note: 
Prețuri:
Naţional - 375 lei.
Internaţional - 700 lei.