Revenire la stil obişnuit


Asociaţia Internatională Transport Auto

Conducator auto transport marfă şi persoane în trafic naţional/internaţional


Conducător auto transport marfă şi persoane naţional / internaţional
Setul adiţional de manuale variază în dependenţă de ediţii în stock
Durata: 30 ore/ 43 ore
Limba: Romănă - Rusă
Module studiate: 
  • Formare avansată în conducere auto rațională pe baza unor reglementări de siguranță;
  • Aplicarea legislației sociale;
  • Sănătatea, siguranța rutieră și siguranța mediului, serviciile, logistica;
  • Reglementările internaționale în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri.
  • Reglementările internaționale în domeniul transporturilor rutiere de persoane.

Acte necesare: 

Actele necesare pentru inscrierea

la cursuri

1. Buletinul de identitate cu fisa de însoțire - în original (la înregistrare și la testare).

2. Permisul de conducere- în original (la înregistrare și la testare).

3. Certificat de schimb a numelui (după caz)

4. Certificatul medical forma 083/E şi concluzia consultativă narcologică, valabile - în original (la înregistrare și la testare).

5.Scrisoare de garanție referitor la achitare - pentru persoanele juridice(de indicat familia, numele cursantului, rechizitele bancare, adresa juridică).Scrisoarea este obligatorie, indiferent dacă deja s-a efectuat achitarea sau urmează să se efectueze. (după caz)

e-mail: office@cipti.md

tel: 022-601-315, 022-601-316

Перечень документов необходимых предоставить

для регистрации на курсы

1. Удостоверение личности РМ и вкладыш - в оригинале (при регистрации и на экзамене)

2. Водительское удостоверение (права) - в оригинале (при регистрации и на экзамене)

3. Сертификат об изменении фамилии (по случаю)

4. Действительное свидетельство о медицинском соответствии (F 083/E)  и наркологическое консультативное заключение (при регистрации и на экзамене).

5. Гарантийное письмо от фирмы об оплате (указать ф.и. курсанта, банковские реквизиты и юридический адрес). Гарантийное письмо обязательное – независимо от того была уже осуществлена оплата или еще нет. Для юридических лиц. (по случаю)

e-mail: office@cipti.md

tel: 022-601-315, 022-601-316

Note: 

Prețul:

Național – 750 lei

Internațional – 1250 lei/700lei *

* Instruirea periodică (repetată)


Se acordă set de manuale: Manual TIR  / Convenţia CMR  / AETR  / Ediţia periodică Transpres
Se acordă literatură: Dicţionar Român-Rus-Englez-German pentru Transportatorii Auto Internaţionali de Mărfuri şi Călători / Ghidul Şoferului pentru Transporturi Internaţionale de Mărfuri / AETR. Timpii de conducere şi de odihnă