Revenire la stil obişnuitAsociaţia Internatională Transport Auto

Conducător auto transport călători în regim de taxi

Setul adiţional de manuale variază în dependenţă de ediţii în stock

Conducător auto transport călători în regim de taxi Durata: 12 ore
Limba: Romănă-Rusă
Module studiate: 
Transportul în regim de TAXI;
Legislaţia în vigoare referitoare la utilizarea staţiilor radio;
Cerinţele faţă de şofer;
Comportamentul faţă de clienţi;
Funcţionarea şi utilizarea taximetrului şi a staţiei radio de emisie-recepţie;
Întocmirea şi păstrarea documentelor;
Topografia locală;
Informaţii turistice;
Factorii ce influenţează starea fizică şi psihică a conducătorului auto.
Temele abordate:
1. Legislaţia transporturilor
2. Deservirea pasagerilor
3. Practica serviciilor de Taximetrie
4. Conducerea autovehiculului şi siguranţa rutieră

Acte necesare: 

Actele necesare pentru inscrierea

la cursuri

1. Buletinul de identitate cu fisa de însoțire Buletinul de identitate cu fișa de însoțire - în original (la înregistrare și la testare).

2. Permisul de conducere- în original (la înregistrare și la testare).

3. Certificat de schimb a numelui (după caz)

4. Certificatul medical forma 083/E şi concluzia consultativă narcologică, valabile - în original (la înregistrare și la testare).

e-mail: office@cipti.md

tel: 022-601-315, 022-601-316

Перечень документов необходимых предоставить

для регистрации на курсы

1. Удостоверение личности РМ и вкладыш - в оригинале (при регистрации и на экзамене)

2. Водительское удостоверение (права) - в оригинале (при регистрации и на экзамене)

3. Сертификат об изменении фамилии (по случаю)

4. Действительное свидетельство о медицинском соответствии (F 083/E)  и наркологическое консультативное заключение (при регистрации и на экзамене).

e-mail: office@cipti.md

tel: 022-601-315, 022-601-316


Se acordă literatură: Ghidul conducătorului auto ce prestează servicii de transport a persoanelor cu autoturisme în regim de taxi
Note: 
Prețul - 350 lei.Sistemul de pregătire a şoferilor pentru efectuarea transportului rutier de călători în regim de TAXI.
Formarea iniţială a specialiştilor se va organiza sub forma unui curs de instruire care va cuprinde temele prezentate în acest program.
    Cerinţe înaintate:
    • Deţinerea categoriei „B”
    • Vârsta - 21 de ani
    • Experienţă neîntreruptă în calitate de şofer de categoria „B” de cel puţin 3 ani. 


 
 La sfârşitul cursului de perfecţionare “Conducător Auto pentru efectuarea transportul rutier de călători”, modulul: „Transportul rutier de călători în regim de TAXI”, după examinare (testare), persoana instruită obţine certificatul de “Conducător Auto pentru Efectuarea Transportului Rutier de Călători în Regim de TAXI”.