Revenire la stil obişnuitAsociaţia Internatională Transport Auto

Manager transport rutier de mărfuri și persoane

Manager transport rutier de mărfuri și persoane Durata: 70 ore - instruirea inițială (35 ore – pregătirea periodică)
Limba: Română - Rusă
Module studiate: 

  • Elemente de drept civil;
  • Elemente de drept comercial;
  • Elemente de drept social;
  • Elemente de drept fiscal;
  • Gestiunea comercială și financiară a întreprinderii;
  • Accesul la piață;
  • Organizarea transporturilor rutiere de mărfuri;
  • Organizarea transporturilor rutiere de persoane;
  • Standarde tehnice și aspecte tehnice ale funcționării;
  • Siguranța rutieră.


Acte necesare: 

Actele necesare pentru inscrierea

la cursuri pentru Manager

 

1. Buletinul de identitate cu fișa de însoțire - în original (la înregistrare și la testare).

2. Diploma de studii: (superioare – tehnice, juridice, economice) în original (la înregistrare și la testare) + xerocopie + scanata si expediata pe e-mail.

3. Certificat de schimb a numelui(dupa caz).

4. Ceritifcatul medical forma 086/E(la medicul de familie) si concluzia consultativa narcologica, valabile - in original(la inregistrare si la testare) + scanate si expediate pe e-mail.

5. Scrisoare de garanție referitor la achitare - pentru persoanele juridice(de indicat familia, numele cursantului, rechizitele bancare, adresa juridică).Scrisoarea este obligatorie, indiferent dacă deja s-a efectuat achitarea sau urmează să se efectueze (după caz).

6. Certificatul expirat sau care expiră(după caz).

e-mail: office@cipti.md

tel: 022-601-315, 022-601-316

 

 

Перечень документов необходимых предоставить

для курсов Менеджеров

 

1.Удостоверение личности РМ и вкладыш - в оригинале (при регистрации и на экзамене)

 2. Диплом об образовании: (высшее, экономическое, юридическое, транспортно-техническое) в оригинале (на момент регистрации и на день тестирования) + ксерокопия+ отсканированный диплом отправленный по электронной почте.

3. Сертификат об изменении фамилии (по случаю)

4. Медицинская справка, форма 086/E (выдается у семейного врача) и сертификат от нарколога в оригинале (на момент регистрации и на день тестирования) + отсканированный сертификат отправленный по электронной почте.

5. 5. Гарантийное письмо от фирмы об оплате (указать ф.и. курсанта, банковские реквизиты и юридический адрес). Гарантийное письмо обязательное – независимо от того была уже осуществлена оплата или еще нет. Для юридических лиц (по случаю).

6.  Копии сертификатов менеджера выданные CIPTI (по случаю).   Для юридических лиц.

e-mail: office@cipti.md

tel: 022-601-315, 022-601-316


Note: 
Prețul - 900 lei. / 700 lei. *
* Instruirea periodică (repetată)
Setul adiţional de manuale variază în dependenţă de ediţii în stock

Se acordă set de manuale: Manual TIR  / Convenţia CMR  / AETR  / Ediţia periodică Transpres
Se acordă literatură: ADR  / Ghidul Şoferului pentru Transporturi Internaţionale de Mărfuri