Revenire la stil obişnuit


Asociaţia Internatională Transport Auto

Manager transport rutier mărfuri (cu eliberarea diplomei Academiei IRU)

Manager transport rutier mărfuri (cu eliberarea diplomei Academiei IRU) Durata: 70 ore - instruirea inițială (30 ore – pregătirea periodică)
Limba: Romănă
Module studiate: 
  • Elemente de drept civil; 
  • Elemente de drept comercial;
  • Elemente de drept social;
  • Elemente de drept fiscal;
  • Gestiunea comercială și financiară a întreprinderii;
  • Accesul la piață;
  • Organizarea transporturilor rutiere de mărfuri;
  • Standarde tehnice și aspecte tehnice ale funcționării;
  • Siguranța rutieră.

Acte necesare: 

Actele necesare pentru inscrierea

la cursuri pentru Manager

 

1. Buletinul de identitate cu fișa de însoțire - în original (la înregistrare și la testare).

2. Diploma de studii: (superioare – tehnice, juridice, economice) în original (la înregistrare și la testare) + xerocopie.

3. Copia carnetului de munca – pagina 1 şi pagina unde e notata angajarea

4. Ceritifcat de schimb a numelui (după caz)

5. Certificatul medical forma F 086/E şi concluzia consultativă narcologică, valabile - în original (la înregistrare și la testare).

6. Scrisoare de garanţie referitor la achitare – pentru persoanele juridice (de indicat familia, numele cursantului, rechizitele bancare, adresa juridică). Scrisoarea este obligatorie, indiferent daca deja s-a efectuat achitarea sau urmează sa se efectueze.

7. Certificatul expirat sau care expira (după caz)

e-mail: office@cipti.md

tel: 022-601-315, 022-601-316

 

 

Перечень документов необходимых предоставить

для курсов Менеджеров

 

1.Удостоверение личности РМ и вкладыш - в оригинале (при регистрации и на экзамене)

 2. Диплом об образовании: (высшее, экономическое, юридическое, транспортно-техническое) в оригинале (на момент регистрации и на день тестирования) + ксерокопия.

3. Копия первой и последней страницы из трудовой книжки

4. Сертификат об изменении фамилии (по случаю)

5. Действительное свидетельство (F 086/E) о медицинском соответствии и наркологическое консультативное заключение (при регистрации и на экзамене).

6. Копии сертификатов менеджера выданные CIPTI (по случаю)

7. Гарантийное письмо от фирмы об оплате (указать ф.и. курсанта, банковские реквизиты и юридический адрес). Гарантийное письмо обязательное – независимо от того была уже осуществлена оплата или еще нет.  Для юридических лиц.

e-mail: office@cipti.md

tel: 022-601-315, 022-601-316


Note: 
Prețuri:
Instruire iniţială - 2100 lei.
Instruire periodică - 1000 lei.

Se acordă literatură: AETR / Culegerea documentelor normative în domeniul protecţiei muncii şi relaţiilor de muncă / Ediţia periodică Transpres
Se acordă set de manuale: AETR / Culegerea documentelor normative în domeniul protecţiei muncii şi relaţiilor de muncă / Ediţia periodică Transpres