Revenire la stil obişnuit


Asociaţia Internatională Transport Auto

Conducător auto transport marfă national/international

Setul adiţional de manuale variază în dependenţă de ediţii în stock

Conducător auto transport marfă national/international Durata: 32 ore/ 38 ore
Limba: Romănă-Rusă
Module studiate: 
  • Formare avansată în conducere auto rațională pe baza unor reglementări de siguranță;
  • Aplicarea legislației sociale;
  • Sănătatea, siguranța rutieră și siguranța mediului, serviciile, logistica;
  • Reglementările internaționale în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri.

Acte necesare: 

Actele necesare pentru inscrierea

la cursuri

1. Buletinul de identitate cu fisa de însoțire Buletinul de identitate cu fișa de însoțire - în original (la înregistrare și la testare).

2. Permisul de conducere- în original (la înregistrare și la testare).

3. Certificat de schimb a numelui (după caz)

4. Certificatul medical forma 083/E şi concluzia consultativă narcologică, valabile - în original (la înregistrare și la testare).

e-mail: office@cipti.md

tel: 022-601-315, 022-601-316

Перечень документов необходимых предоставить

для регистрации на курсы

1. Удостоверение личности РМ и вкладыш - в оригинале (при регистрации и на экзамене)

2. Водительское удостоверение (права) - в оригинале (при регистрации и на экзамене)

3. Сертификат об изменении фамилии (по случаю)

4. Действительное свидетельство о медицинском соответствии (F 083/E)  и наркологическое консультативное заключение (при регистрации и на экзамене).

e-mail: office@cipti.md

tel: 022-601-315, 022-601-316

Note: 

Prețul:

Național – 500 lei

Internațional – 1000 lei

Se acordă set de manuale: TIR / Convenţia CMR / AETR / Ediţia periodică Transpres
Se acordă literatură: Словарь-разговорник для международных автомобильных грузовых и пассажирских перевозчиков / Ghidul şoferului pentru transporturi internaţionale de mărfuri / AETR. Timpii de conducere şi de odihnă