Revenire la stil obişnuitAsociaţia Internatională Transport Auto

Noutăți importante

21.07.2017

Agentia Va informeaza ca in temeiul art. 8, alin. (5) al Legii drumurilor nr. 509-XIII din 22.06.1995, este obligator de a aplica masuri de restrictie circulatia a mijloacelor de transport de mare tonaj pe drumurile naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic, între orele 10.00-20.00, în zilele în care se prognozează o temperatură a aerului mai mare de 30°C - interdicția de circulație.

Totodată, conform prevederilor stabilite în Codul Transporturilor Rutiere aprobat prin Legea nr. 150 din 17.07.2014, Art. 62(2) – alin. (1) Agenții economici ale căror bunuri divizibile sînt distribuite (furnizori de bunuri divizibile) prin rețeaua de drumuri publice cu vehicule rutiere a căror masă totală este egală cu sau mai mare de 12 tone au următoarele obligații:

a) să aibă în dotare, la punctele de încărcare, instalații de cîntărire a bunurilor divizibile şi/sau a vehiculelor rutiere utilizate pentru transportul acestor bunuri;

b) să emită tichet de cîntar, ștampilat și semnat, pentru fiecare vehicul rutier utilizat pentru transportul bunurilor divizibile ce pleacă din punctele proprii de încărcare;

c) să țină evidența tichetelor de cîntar și a documentelor contabile privind bunurile divizibile livrate;

d) să încarce vehiculele rutiere utilizate pentru transportul bunurilor divizibile astfel încît masa totală a vehiculului să nu depăşească masa totală maximă admisă corespunzătoare sectorului de drum public la care este amenajat accesul de la punctul de încărcare;

e) să asigure condiţii pentru curăţarea roţilor vehiculelor rutiere înainte de intrarea acestora pe drumul public;

f) să nu permită părăsirea punctului de încărcare şi accesul la drumul public al vehiculelor rutiere din care se scurg bunuri divizibile sau reziduuri rezultate din exploatarea acestora.

Alin. (2) Beneficiarii care recepţionează bunuri divizibile distribuite prin reţeaua de drumuri publice cu vehicule rutiere a căror masă totală este egală cu sau mai mare de 12 tone au următoarele obligaţii:

a) să nu permită intrarea în punctul de descărcare a vehiculelor utilizate pentru transportul bunurilor divizibile fără tichet de cîntar eliberat de furnizor sau cu depăşiri ale masei totale maxime admise corespunzătoare sectorului de drum public la care este amenajat accesul spre punctul de descărcare, după caz, sau a vehiculelor rutiere față de care a fost aplicată măsura de suspendare a dreptului de utilizare;

b) să prezinte reprezentanților organelor de control evidenţa tichetelor de cîntar eliberate de furnizor pentru bunurile divizibile recepţionate, precum şi dovada corespunderii acesteia cu evidenţele contabile privind bunurile divizibile recepţionate;

c) să asigure condiţii pentru curăţarea roţilor vehiculelor rutiere înainte de ieşirea acestora pe drumul public.

Alin. (3) În cazul efectuării transportului rutier de bunuri divizibile cu vehicule rutiere a căror masă totală este egală cu sau mai mare de 12 tone, conducătorul auto are următoarele obligații:

a) să deţină la bordul vehiculului şi să prezinte reprezentanților organelor de control tichetul de cîntar;

b) să nu conducă vehicule care transportă bunuri divizibile neacoperite cu prelată sau din care se scurg bunuri divizibile ori reziduuri rezultate din exploatarea acestora.

Reeșind din cele expuse mai sus, Agenția informează că în perioada 04.07 – 20.07.2017 vor fi inițiate acțiuni ample de monitorizare și control pe drumurile naționale în vederea asigurării respectării prevederilor stabilite în Legea drumurilor nr. 509-XIII din 22.06.1995 și Codul Transporturilor Rutiere aprobat prin Legea nr. 150 din 17.07.2014 și totodată atenționează agenții economici ale căror bunuri divizibile sînt distribuite (furnizori de bunuri divizibile) prin rețeaua de drumuri publice cu vehicule rutiere cît și operatorii de transport rutiercare circulă cu mijloace de transport de mare tonaj, să respecte cu strictețe aceste prevederi.

anta.gov.md


Înapoi la listă