Revenire la stil obişnuit


Asociaţia Internatională Transport Auto

Noutăţi

04.09.2018 Într-un comunicat de presă reprezentanţii Ministerului de Finanţe precizează că:

     Legislația națională și cea internațională la care Republica Moldova este parte, prevede o serie de măsuri de sprijin (facilități fiscale), sub formă de scutiri, reduceri de cote etc. O parte dintre măsurile de sprijin, și anume cele care reprezintă ajutor de stat, urmează a fi raportate Consiliului Concurenței de către furnizorii ajutorului de stat, în cazul facilităților fiscale de către Serviciul Fiscal de Stat și de către Serviciul Vamal.

     Astfel, prin Decizia Consiliului Concurenței nr. ASER-46 din 28.06.2018, la care face trimitere ziaristul, s-a constatat faptul că măsura de sprijin acordată în baza art. 7 din Convenţia din 14.11.1975 vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. Convenţia (T.I.R.) nu constituie ajutor de stat în sensul art. 3 din Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat. Deci, Consiliul Concurenței solicită ca această facilitate să nu mai fie inclusă în rapoarte.

     Implicațiile aceste decizii se rezumă doar la faptul că Serviciul Vamal nu va raporta Consiliului Concurenței sumele scutirii respective, în contextul în care aceasta nu reprezintă ajutor de stat.

     Astfel, scutirea respectivă ce este prevăzută într-un act internațional, nu va fi anulată, iar carnetele TIR nu vor fi scumpite.

publika.md


Минфин опроверг информацию о подорожании карнетов TIR

    Министерство финансов опровергло ошибочную информации о подорожании карнетов TIR вследствие решения, принятого Советом по конкуренции.

    Как сообщается в пресс-релизе ведомства, национальное и международное законодательство, которого придерживается Республика Молдова, предусматривает ряд мер поддержки (налоговых льгот) в виде освобождений, сокращений квот и т. д. О некоторых мерах поддержки - тех, которые являются государственной помощью - поставщикам госпомощи необходимо отчитываться перед Советом по конкуренции. В случае налоговых льгот отчитываться перед Советом должны Государственная налоговая служба и Таможенная служба.

    Таким образом, решением Совета по конкуренции №ASER-46 от 28.06.2018, на которое ссылается журналист, было установлено, что мера поддержки, предоставленная на основании ст. 7 Конвенции от 14.11.1975 о международной перевозке грузов с применением карнета TIR не является государственной помощью согласно ст. 3 Закона №1339 от 15.06.2012 о государственной помощи. Таким образом, Совет по конкуренции требует, чтобы эта льгота больше не включалась в отчеты.

    Последствием этого решения является только то, что Таможенная служба не будет предоставлять Совету по конкуренции отчет о суммах данного освобождения, в контексте того, что оно не является государственной помощью.

     Таким образом, это освобождение, предусмотренное в международном акте, не будет отменено, а стоимость карнетов TIR не увеличится.


Point.md

Înapoi la listă