Revenire la stil obişnuit


Asociaţia Internatională Transport Auto

Noutăţi

Pretul eurovinietei va creste din 2019 22.10.2018

         Prețul eurovinietei va crește de la 1 iulie 2019. Taxa este valabilă în Olanda, Luxemburg, Suedia și Danemarca și se aplică tuturor vehiculelor care depășesc 12 tone. Asociația Olandeză pentru Transport și Logistică (TLN) se opune cu fermitate acestei creșteri.

 

      Noile tarife se vor aplica în principal camioanelor mai vechi (Euro 4 și inferior). Spre exemplu, tariful anual aplicabil vehiculelor Euro 4 va crește de la 1.250 de euro la 1.400 de euro. În cazul Euro 3, vorbim despre o creștere de la 1.250 la 1.543 de euro pe an. Valoarea costului zilnic va crește de la 8 la 12 euro pentru toate categoriile.

 

     Veniturile rezultate din taxele de utilizare a autostrăzilor vor fi alocate bugetului guvernului olandez. Veniturile suplimentare estimate a ajunge la 13 milioane de euro în 2019 și 31 milioane de euro în anii următori (din care doar 8 milioane de euro vor fi plătiți de transportatorii olandezi).

 

     Conform autorităților, aceste fonduri vor fi alocate dezvoltării și dezvoltării infrastructurii naționale.

 

Sindicatele locale se opun

 

      Asociația Olandeză pentru Transport și Logistică (TLN) și-a manifestat în mod oficial opozitia față de noile tarife. Rețeaua de drumuri acoperite de eurovinieta este mai mică, deoarece atât Germania (în 2003), cât și Belgia (în 2016) au renunțat la sistemul Eurovignette în favoarea introducerii unor taxe locale.  

 

     Prin urmare, potrivit sindicaliștilor, tarifele ar trebui să scadă, nu să crească. Practic, spun aceștia, transportatorii vor plăti mai multe taxe. De asemenea, sindicaliștii mai spun că Guvernul olandez a anunțat deja introducerea unei noi taxe pentru vehiculele grele, care urmează să fie introdusă în 2023.

 

Vă reamintim că autocarele sunt excluse de la obligația achitării eurovinietei.

 

      Achiziționarea eurovinietelor se poate face direct la punctele de plată semnalizate sau la graniță.

 

trans.info

 

Цены на евровиньетки пойдут вверх

 

      Цена евровиньетки увеличится с 1 июля 2019 г. Плата взимается в Голландии, Люксембурге, Швеции и Дании и касается транспортных средств выше 12 тонн. Голландский союз транспорта и логистики (TLN), безусловно, сопротивляется повышению цен.

 

     Тарифы вырастут с 1 июля 2019 года и будут касаться, в основном, старых грузовиков (Еврокласс 4 и ниже). Например, ставка для автомобиля Евро 4 за год повысится с 1250 евро до 1400 евро. В случае Евро 3 это рост с 1250 до 1543 евро в год. Дневная норма будет увеличена с 8 до 12 евро для всех категорий.

 

     Доходы от сборов за использование автомобильных дорог поступят в бюджет голландского правительства. Предполагаемые дополнительные доходы составят 13 млн евро в 2019 г. и 31 млн в последующие годы (из них 8 млн евро заплатят голландские перевозчики). Эти средства будут предназначены для расширения и развития инфраструктуры.

 

Сопротивление профсоюзов

 

    Голландский союз транспорта и логистики (TLN) не скрывает негодования. Сеть дорог, охваченных виньеткой, уменьшилась, потому что от системы уже отказались Германия (2003 г.) и Бельгия (в 2016 г.) в пользу дорожных сборов. В связи с этим, как утверждают профсоюзы, цены должны понизиться, а не наоборот. Теперь перевозчики будут платить больше за виньетки, которые охватывают меньше стран. Кроме того, в Германии и Бельгии заплатят дорожный сбор, которым в случае Германии были охвачены в этом году федеральные дороги.

 

      Идея налогообложения старых грузовиков столкнулась с пониманием, учитывая их негативное влияние на окружающую среду. Однако и в этом вопросе члены профсоюзов утверждают, что достаточно было бы заявленного правительством налога с грузовых транспортных средств, который должен быть введен в 2023 году.

 

trans.info


Înapoi la listă