Revenire la stil obişnuit


Asociaţia Internatională Transport Auto

Noutăţi

Începând cu 1 februarie, polițele de asigurări RCA și Cartea Verde din Moldova se vor ieftini 08.02.2019

Acest lucru este prevăzut de modificările Regulamentului CNPF privind primele de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie, publicat vineri în Monitorul Oficial. Conform modificărilor, de la 1 februarie 2019, prima de asigurare de bază pentru asigurarea internă obligatorie de răspundere civilă auto va fi redusă cu 15% – de la 766 la 651 lei. Dimensiunea primei de bază pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă externă (Cartea verde) pentru Zona 1 (Ucraina și Belarus) va scădea de la 38 la 33 de euro (-13,1%), în Zona 2 (Ucraina, Belarus și Federația Rusă) – de la 261 până la 224 de euro (-14,1%), pentru Zona 3 (toate țările din Sistemul internațional al Cartelor Verzi) – de la 586 la 498 de euro (-15%).

În plus, a fost modificat termenul “factor de corecție – factor care determină gradul de risc care depinde de un anumit factor și care este utilizat la calcularea primei de asigurare este obligatorie”. Sunt prezentaţi, de asemenea, coeficienții corectori ai primei de asigurare de bază pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto obligatorie internă: se iau în considerare factori cum ar fi tipul de vehicul, teritoriul exploatării, vârsta, termenul de asigurare etc.

Conform regulamentului, indicatorii privind ponderea sarcinii în prima de asigurare de bază au fost corectați pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă și externă. Potrivit CNPF, în 9 luni 2018 volumul primelor pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) a constituit 276.8 mil. Lei (+ 2% față de ianuarie-septembrie 2017), iar pentru asigurarea Carte Verde – 258.4 mil. Lei (+ 10,4%). În aceeași perioadă, despăgubirile pentru asigurarea obligatorie RCA au fost de 135,07 milioane lei (+ 14,5%), iar pentru Cartea Verde – 51,58 milioane lei (+ 4,9%). RCA şi Cartea Verde au reprezentat aproximativ jumătate din primele colectate de companiile de asigurări în 9 luni 2018 și aproximativ 45% din suma totală a restituirilor plătite.

 

aita.md

 

 

С 1 февраля в Молдове снизится стоимость полисов ОСАГО и «Зеленая карта»

 

Это предусматривают изменения в Постановление НКФР о страховых премиях обязательной автогражданской ответственности, опубликованные в пятницу в Monitorul Oficial. Согласно изменениям, с 1 февраля 2019 г. базовая страховая премия для внутреннего обязательного страхования автогражданской ответственности будет снижена на 15% – с 766 до 651 лея. Размер базовой премии по внешнему обязательному страхованию автогражданской ответственности («Зеленая карта») для Зоны 1 (Украина и Беларусь) снизится с 38 до 33 евро (-13,1%), для Зоны 2 (Украина, Беларусь и РФ) – с 261 до 224 евро (-14,1%), для Зоны 3 (все страны Международной системы «Зеленая карта») – с 586 до 498 евро (-15%).

Кроме того, изменен термин «корректирующий коэффициент – коэффициент, определяющий степень риска в зависимости от определенного фактора и применение которого при расчете страховой премии является обязательным». Также представлены корректирующие коэффициенты базовой страховой премии по внутреннему обязательному страхованию автогражданской ответственности: учитываются такие факторы как тип транспортного средства, территория его эксплуатации, возраст и саж вождения водителя, срок страхования и пр. Согласно положению, скорректированы показатели доли нагрузки в базовой страховой премии при внутреннем и внешнем обязательном страховании автогражданской ответственности.

По данным НКФР, за 9 мес. 2018 г. объем премий по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) составил 276,8 млн. леев (+2% по сравнению с январем-сентябрем 2017 г.), а по страхованию «Зеленая карта» – 258,4 млн. леев (+10,4%). В этот же период возмещения по ОСАГО составили 135,07 млн. леев (+14,5%), а по «Зеленой карте» – 51,58 млн. леев (+4,9%). На долю ОСАГО и «Зеленой карты» пришлось около половины премий, собранных страховыми компаниями за 9 мес. 2018 г. и около 45% от общего объема выплаченных возмещений.

 

aita.md

Înapoi la listă