Cu ocazia aniversării a 77  de la fondarea Instituției Publice Centrul de Excelență în Transporturi din Chișinău, în perioada 11-13 aprilie 2023, a fost oganizată conferinţa internaţională cu genericul “Competenţe şi abilităţi – oportunităţi pentru dezvoltarea profesională”. Printre oaspeții de onoare, a fost prezent și Directorul Înstituției de  Învățămînt „Centrul de Instruire a Personalului pentru Transportuti Internaționale” (IÎ „CIPTI”) – Domnul Serghei TARAN, doctor în economie, conferențiar universitar.

În ședința plenară, a fost prezentată comunicarea „Aplicarea tehnologiilor moderne în procesul pregătirii conducătorilor auto. (Simulatorul de autovehicul)” – Iuire OBOROC, lector superior, manager, Șef Serviciu Învățămînt, IÎ „CIPTI”.