În perioada 04-05 iulie 2023, în incinta I.P. “Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaționale” (I.P. “CIPTI”) a avut loc instruirea angajaților A.A. ANTA cu drept de control în domeniul transportului de mărfuri periculoase conform reglementărilor Acordului European pentru transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR).

Materialul expus include noutățile și cerințele ADR în redacție nouă, care a intrat în vigoare la   01 ianuarie 2023, care se referă la transportul mărfurilor periculoase, inclusiv în cisterne, precum și a substanțelor și obiectelor explozive și materialelor radioactive.

Sperăm într-o colaborare eficientă pe viitor cu Autoritatea Administrativă ANTA, care va permite angajaților să-și actualizeze cunoștinţele privind riscurile inerente transportului, ambalării, umplerii, încărcării sau descărcării de mărfuri periculoase și a controlului respectării tuturor cerințelor de siguranță pentru mediu și societate.