Agenția Națională Transport Auto, în urma adresărilor efectuate către Ministerul Infrastructurii al Republicii Polone (MI), informează operatorii de transport rutier referitor la schimbările parvenite în legislația polonă în raport cu detașarea conducătorilor auto, care efectuează operațiuni de transport rutier pe teritoriul Republicii Polone. 

La data de 28 iulie 2023 a fost adoptată Legea privind detașarea conducătorilor auto în transportul rutier,prevederile căreia au intrat în vigoare la 19 august curent. Actul normativ poate fi accesat spre consultare la următoarea adresă electronică: https://shorturl.at/cqDKT.

În acest sens, transportatorii unei țări terțe, inclusiv operatorii de transport rutier ai Republicii Moldova, la efectuarea operațiunilor de transport pe teritoriul Poloniei, cu excepția transportului în tranzit, trebuie să întreprindă următoarele acțiuni:

1.  Raportarea detașării prin intermediul formularului electronic

·   raportarea se face de fiecare dată la efectuarea unei operațiuni de transport rutier, cel târziu la începutul detașării, prin intermediul formularului electronic disponibil pe pagina web https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1670, utilizând serviciul „Raportați detașarea unui conducător auto dintr-o țară terță pe teritoriul polonez”. Site-ul și formularul respectiv sunt accesibile în limba poloneză și limba engleză;

·   notificarea de detașare poate fi depusă și prin intermediul unui împuternicit, cu condiția anexării copiei procurii;

·   în cazul unor probleme tehnice care cauzează imposibilitatea transmiterii on-line a notificării de detașare (de ex. aplicarea semnăturii electronice), documentul completat și descărcat de pe site-ul oficial menționat, în mod excepțional, poate fi transmis prin e-mail la adresa Inspectoratului Național al Muncii: kancelaria@gip.pip.gov.pl.

2.  Confirmarea privind detașarea conducătorului auto de către operatorul de transport

·   operatorul de transport rutier trebuie să elibereze șoferului de fiecare dată, înaintea începerii operațiunii de transport, o confirmare privind detașarea conducătorului auto pe teritoriul Republicii Polone dintr-o țară terță, iar documentul respectiv trebuie să se afle la bordul vehiculului;

·  formularul confirmării privind detașarea conducătorului auto pe teritoriul Republicii Polone dintr-o țară terță a fost adoptat de către MI la 07 august 2023 și poate fi accesat la următorul link: https://sip.lex.pl/wzory-i-narzedzia/wzory/potwierdzenie-delegowania-kierowcy-na-terytorium-rzeczypospolitej-polskiej-z-319064598;

·   formularul se completează la calculator cu caractere latine și trebuie să fie semnat de operatorul de transport și conducătorul auto;

·   în timpul controlului rutier efectuat pe teritoriul Republicii Polone este verificată confirmarea privind detașarea conducătorului auto, și nu notificarea privind raportarea detașării prin intermediul formularului electronic.

Respectiv, operatorul de transport rutier trebuie să asigure prezența următoarelor documente la bordul vehiculului:

·     confirmarea privind detașarea conducătorului auto pe teritoriul Republicii Polone dintr-o țară terță, pe suport de hârtie; 

·     actele confirmative pentru operațiunea de transport efectuată;

·     înregistrări tahografice.       

ANTA atenționează operatorii de transport rutier referitor la aplicarea amenzilor de către autoritățile polone pentru nerespectarea prevederilor nominalizate:

conducătorul auto – 500 PLN

operatorul de transport – de la 4000 la 7000 PLN pentru fiecare încălcare.

În cazul unor neclarități în raport cu subiectul respectiv, Inspectoratul Național al Muncii al Republicii Polone a desemnat persoana responsabilă pentru furnizarea datelor necesare:

Dariusz Gorski, Departamentul privind Legalitatea Muncii

tel.: + 48 221113528, e-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl

Articolul original îl găsiți pe anta.gov.md