Centrul implementează 26 programele de instruire, din care de bază:

Manager transport rutier mărfuri/persoane/ mărfuri și persoane.

Durata instruirii – 60/30* /60/30* /68/34*  ore.

Manager pentru activitatea de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere.

Durata instruirii – 60/30* ore.

Manager pentru activitatea atelierului de autoservice.

Durata instruirii – 60/30* ore.

Consilier de siguranță pentru transportul mărfurilor periculoase (DGSA).

Durata instruirii – 60/30* ore.

(* – instruire periodică)

Conducător auto transport mărfuri în trafic național/ internațional (+ IRU).

Durata instruirii – 28/38 ore.

Conducător auto transport persoane în trafic național/ internațional.

Durata instruirii – 24/36 ore.

Conducător auto transport mărfuri și persoane în trafic internațional (+ IRU).

Durata instruirii – 43 ore.

Conducător auto transport călători în regim de taxi.

Durata instruirii – 16 ore.

Conducător auto transport persoane (troleibuz).

Durata instruirii – 18 ore.

ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase + (Cisterne/ Clasa 1/ Clasei 7)

Durata instruirii – 18/12/8/8 ore.

 

La sfîrşitul cursurilor absolvenţilor li se eliberează CPC:

 

·     Manager transport rutier mărfuri/persoane/ mărfuri și persoane.

·     Manager pentru activitatea de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere.

·     Manager pentru activitatea atelierului de autoservice.

·     Consilier de siguranță pentru transportul mărfurilor periculoase (DGSA).

·     Conducător auto transport mărfuri în trafic național/ internațional.

·     Conducător auto transport persoane în trafic național/ internațional.

·     Conducător auto transport mărfuri și persoane în trafic internațional (IRU).

·     Conducător auto transport călători în regim de taxi.

·     Conducător auto transport persoane (troleibuz).

·     ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase + (Cisterne/Clasa 1/Clasei 7)

 

Actele obţinute oferă dreptul de a organiza şi efectua transporturile rutiere naționale și/sau internaţionale de mărfuri / personae / mărfuri periculoase.

La fiecare trei ani conducătorii auto şi managerii se perfecţionează conform programelor acreditate.

Pregătirea managerilor și a conducătorilor auto în transporturi rutiere naționale și/sau internaţionale de mărfuri şi persoane este efectuată conform procedurii de instruire:

• Instruirea managerilor și a conducătorilor auto după programele acreditate de ANACEC şi programele  Academiei Internaţionale IRU (Geneva) cu înmânarea certificatelor la finisarea acestora.

Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internationale organizeaza seminare cu tematica:

1. Acordul AETR. Tahograful digital. Utilizarea legislatiei si metodelor de utilizare.

2. Sistemul de autorizare la efectuarea transporturilor internaționale. Autorizațiile  CEMT.

3. Sistemul TIR. Norme de complectare a carnetului TIR. Sancţiunile administrative aplicate.

4. Transporturi de marfuri periculoase.

5. Cursuri în domeniul securităţii, sănătăţii şi relaţiilor de muncă.

6. Contabilitatea în transport.