CIPTI – Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaţionale îşi începe activitatea la 20 august 1991, este o instituţie de învăţământ cu activitatea de învăţământ pentru adulţi (instruirea prin cursuri), dispune de licenţa nr.002474.

Unicul fondator al Centrului de Instruire este Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Auto (AITA).

Misiunea CIPTI

Organizarea şi îmbunătăţirea sistemului de instruire şi perfecţionare profesională a transportatorilor auto capabili să activeze efectiv în ce priveşte prestarea serviciilor de transport şi expediţii în condiţii de concurenţă pe piaţa internaţională.

Scopul de bază CIPTI

Pregătirea specialiştilor competenţi şi de o calificare înaltă din sectorul de transport rutier, implicaţi în organizarea şi efectuarea transportului internaţional de mărfuri şi călători.

Acreditarea din partea Academiei IRU prezintă o realizare impunătoare în cariera profesională a Centrului CIPTI. Persoanele instruite la CIPTI după programele Academiei IRU obţin certificatele şi diplomele Academiei, ceea ce le permite să activeze pe piaţa internaţională.

În decurs de câţiva ani, CIPTI s-a ales cu diplome ale Academiei IRU pentru contribuirea eminentă şi eforturile persistente în promovarea iniţiativelor de instruire şi perfecţionare profesională.

Perfecţionarea profesională a managerilor şi conducătorilor auto se efectuează în baza documentelor stabilite de legislaţia în vigoare şi cererii depuse la Secretariat de către persoanele solicitante.

Participanţii la instruire obţin cunoştinţe speciale în aspecte de drept, vamale, tehnice, economice, comerciale, financiare şi altele, ce ţin de activitatea de afaceri în domeniul transporturilor naţionale şi internaţionale.

Cursurile de instruire se organizează şi se desfăşoară de către instructorii interni şi externi din diferite instituţii de învăţământ ale Republicii Moldova, specialiştii de înaltă calificare în transporturi rutiere, experţii Asociaţiei AITA, colaboratorii companiilor de transport, de asigurări, de expediţii, etc.

Instructorii îşi menţin nivelul profesional prin participare la diferite proiecte, seminare, traininguri, mese rotunde, conferinţe internaţionale.

La finele instruirii, persoanelor atestate li se eliberează: Certificatul de Competenţă Profesională (CPC), Certificatul de Pregătire Profesională a conducătorului auto ADR, Diploma CPC a Academiei IRU, în funcţie de necesitate.

Centrul CIPTI realizează cu succes ideea formării profesionale la distanţă prin Reprezentanţa sa din Bălţi cu sediul în şcoala auto „Tristanauto”.

De câteva ori pe an, CIPTI organizează seminare tematice cu privire la standardele naţionale de evidenţă contabilă la întreprinderile de transport auto, cu atragerea experţilor competenţi în domeniu.

Prelegerile au loc în auditorii spaţioase, dotate cu mijloace de învăţământ performante (computere, videoproiector), pancarte, flipchart-uri, table magnetice. În sala de studii ADR, în afară de pancarte cu semne de informaţie, trusa ADR, laptopuri, videoproiector, există şi echipament special, care permite efectuarea unor experimente de chimie.

CIPTI dispune de o bază informativă amplă de legi şi acte normative naţionale şi internaţionale în domeniul transportului rutier, editează manuale şi materiale didactice în scopul unui proces de instruire eficient, editează buletinul informativ „TRANSPRES” pentru transportatorii naţionali şi internaţionali, afişează ştiri curente pe pagina web.