Durata: 24 / 36 ore
Limba: Romănă – Rusă
Module studiate: 

 •        Formare avansată în conducere auto rațională pe baza unor reglementări de siguranță
 •     Aplicarea legislației sociale
 •         Sănătatea, siguranța rutieră și siguranța mediului, serviciile, logistica
 •               Reglementările internaționale în domeniul transporturilor rutiere de persoane


Acte necesare: 

Actele necesare pentru inscrierea

la cursuri

 1. Buletinul de identitate cu fisa de însoțire – în original (la înregistrare și la testare).
 2. Permisul de conducere- în original (la înregistrare și la testare).
 3. Certificat de schimb a numelui (după caz)
 4. Certificatul medical forma 083/E şi concluzia consultativă narcologică, valabile – în original (la înregistrare și la testare).

5.Scrisoare de garanție referitor la achitare – pentru persoanele juridice(de indicat familia, numele cursantului, rechizitele bancare, adresa juridică).Scrisoarea este obligatorie, indiferent dacă deja s-a efectuat achitarea sau urmează să se efectueze. (după caz)

e-mail: office@cipti.md

tel: 022-601-315, 022-601-316

Перечень документов необходимых предоставить

для регистрации на курсы

 1. Удостоверение личности РМ и вкладыш – в оригинале (при регистрации и на экзамене)
 2. Водительское удостоверение (права) – в оригинале (при регистрации и на экзамене)
 3. Сертификат об изменении фамилии (по случаю)
 4. Действительное свидетельство о медицинском соответствии (F 083/E)  и наркологическое консультативное заключение (при регистрации и на экзамене).
 5. Гарантийное письмо от фирмы об оплате (указать ф.и. курсанта, банковские реквизиты и юридический адрес). Гарантийное письмо обязательное – независимо от того была уже осуществлена оплата или еще нет. Для юридических лиц. (по случаю)

e-mail: office@cipti.md

tel: 022-601-315, 022-601-316
 
Note: 

Prețul:

Național – 400 lei

Internațional – 750 lei/600 lei *

* Instruirea periodică (repetată)