Durata: 43 ore
Limba: Romănă – Rusă
Module studiate: 

  • Formare avansată în conducere auto rațională pe baza unor reglementări de siguranță;
  • Aplicarea legislației sociale;
  • Sănătatea, siguranța rutieră și siguranța mediului, serviciile, logistica;
  • Reglementările internaționale în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri.
  • Reglementările internaționale în domeniul transporturilor rutiere de persoane.

Acte necesare: 

Actele necesare pentru inscrierea

la cursuri

1. Buletinul de identitate cu fisa de însoțire – în original (la înregistrare și la testare).

2. Permisul de conducere- în original (la înregistrare și la testare).

3. Certificat de schimb a numelui (după caz)

4. Certificatul medical forma 083/E şi concluzia consultativă narcologică, valabile – în original (la înregistrare și la testare).

5.Scrisoare de garanție referitor la achitare – pentru persoanele juridice(de indicat familia, numele cursantului, rechizitele bancare, adresa juridică).Scrisoarea este obligatorie, indiferent dacă deja s-a efectuat achitarea sau urmează să se efectueze. (după caz)

e-mail: office@cipti.md

tel: 022-601-315, 022-601-316

Перечень документов необходимых предоставить

для регистрации на курсы

1. Удостоверение личности РМ и вкладыш – в оригинале (при регистрации и на экзамене)

2. Водительское удостоверение (права) – в оригинале (при регистрации и на экзамене)

3. Сертификат об изменении фамилии (по случаю)

4. Действительное свидетельство о медицинском соответствии (F 083/E)  и наркологическое консультативное заключение (при регистрации и на экзамене).

5. Гарантийное письмо от фирмы об оплате (указать ф.и. курсанта, банковские реквизиты и юридический адрес). Гарантийное письмо обязательное – независимо от того была уже осуществлена оплата или еще нет. Для юридических лиц. (по случаю)

e-mail: office@cipti.md

tel: 022-601-315, 022-601-316
Note: 

Prețul:

Național – 750 lei

Internațional – 1250 lei/1000 lei *

* Instruirea periodică (repetată)