Durata: 18ore / 12 ore / 8 ore/ 8 ore
Limba: Română-Rusa
Module studiate: 

 • Cerințe generale care reglementează transportarea de mărfuri periculoase.
 • Tipurile principale de riscuri.
 • Informația despre protecția mediului înconjurător la efectuarea controlului asupra transportului de deșeuri.
 • Măsuri preventive și măsuri pentru asigurarea securității la diferite tipuri de riscuri.
 • Măsuri luate în cazul accidentelor.
 • Marcarea, semne de pericol, tăblițele pentru informare și tăblițele de culoare oranj.
 • Ce trebuie să facă și ce trebuie să nu facă conducătorul auto la transportarea de mărfuri periculoase.
 • Destinația și tipurile de exploatare a instalațiilor tehnice amplasat pe unitățile de transport.
 • Interzicerea încărcării în comun în   aceiași unitate de transport sau în unul și același container.
 • Măsuri de precauție folosite la încărcarea și descărcarea mărfurilor periculoase.
 • Informația generală referitoare la răspunderea civilă.
 • Informația despre transportările multimodale.
 • Prelucrarea și stivuirea ambalajelor.
 • Limitarea circulației în tuneluri și instrucțiunile comportării în tuneluri
 • Cunoștințe și asimilarea măsurilor de securitate.
 • Autorizare și însoțire – legislație națională.

 

4.1. Modulul suplimentar pentru cursul specializat clasei Cisterne

4.2. Cursul specializat pentru transportul de substanțe și obiecte aparținînd Clasei 1

4.3. Cursul specializat pentru transportul de materiale radioactive aparținînd  Clasei 7 
Acte necesare: 

Actele necesare pentru inscrierea la cursuri 

 1. Buletinul de identitate cu fisa de însoțire – în original (la înregistrare și la testare). 
 2. Permisul de conducere- în original (la înregistrare și la testare).
 3. Certificat de schimb a numelui (după caz)
 4. Certificatul medical forma 083/E şi concluzia consultativă narcologică, valabile – în original (la înregistrare și la testare).

5.Scrisoare de garanție referitor la achitare – pentru persoanele juridice(de indicat familia, numele cursantului, rechizitele bancare, adresa juridică).Scrisoarea este obligatorie, indiferent dacă deja s-a efectuat achitarea sau urmează să se efectueze. (după caz)

e-mail: office@cipti.md

tel: 022-601-315, 022-601-316

Перечень документов необходимых предоставить для регистрации на курсы  

1.Удостоверение личности РМ и вкладыш – в оригинале (при регистрации и на экзамене)

 1. Водительское удостоверение (права) – в оригинале (при регистрации и на экзамене)
 2. Сертификат об изменении фамилии (по случаю)
 3. Действительное свидетельство о медицинском соответствии (F083/E) и наркологическое консультативное заключение (при регистрации и на экзамене).
 4. Гарантийное письмо от фирмы об оплате (указать ф.и. курсанта, банковские реквизиты и юридический адрес). Гарантийное письмо обязательное – независимо от того была уже осуществлена оплата или еще нет. Для юридических лиц. (по случаю)

e-mail: office@cipti.md

tel: 022-601-315, 022-601-316


Note: 

Prețul: 

modulul de bază – 900 lei / 900 lei *

cisternă  – 550 lei / 550 lei *

clasa 1    – 550 lei / 550 lei *

clasa 7    – 550 lei / 550 lei *

* Instruirea periodică (repetată)