Durata: Durata: 60 ore – instruirea inițială (30 ore – pregătirea periodică)
Limba: Romănă – Rusă
Module studiate: 

 • Cunoașterea tipurilor de consecințe la care pot aduce accidentele, legate de mărfurile periculoase, și cunoașterea principalelor cauze de accidente
 • Echipajul și pregătirea profesională
 • Clasificarea mărfurilor periculoase
 • Modul de expediere, restricțiile de expediere
 • Manipularea și arimarea
 • Curățarea și/sau degazarea ori decontaminarea
 • Documentele de bord
 • Instrucțiunile scrise
 • Mijloace de stingere a incendiilor
 • Obligațiile de supraveghere
 • Golirile operaționale sau scurgerile accidentale de substanțe poluante
 • Securitatea operării cu mărfuri periculoase /securitatea muncii
 • Obligațiile celor implicați privind siguranța
 • Chestionarul de autoevaluare, examinarea lui.

Acte necesare: 

Actele necesare pentru inscrierea

la cursuri

 1. Buletinul de identitate cu fisa de însoțire- în original (la înregistrare și la testare).
 2. Permisul de conducere- în original (la înregistrare și la testare).
 3. Certificat de schimb a numelui (după caz)
 4. Certificatul medical forma 086/Eşi concluzia consultativă narcologică, valabile – în original (la înregistrare și la testare)+ scanate şi expediate pe e-mail.

5.Scrisoare de garanție referitor la achitare – pentru persoanele juridice(de indicat familia, numele cursantului, rechizitele bancare, adresa juridică).Scrisoarea este obligatorie, indiferent dacă deja s-a efectuat achitarea sau urmează să se efectueze. (după caz)

e-mail: office@cipti.md

tel: 022-601-315, 022-601-316

Перечень документов необходимых предоставить

для регистрации на курсы

 1. Удостоверение личности РМ и вкладыш – в оригинале (при регистрации и на экзамене)
 2. Водительское удостоверение (права) – в оригинале (при регистрации и на экзамене)
 3. Сертификат об изменении фамилии (по случаю)
 4. Действительное свидетельство о медицинском соответствии (F 086/E)  и наркологическое консультативное заключение (при регистрации и на экзамене)+ отсканированный сертификат отправленный по электронной почте.
 5. Гарантийное письмо от фирмы об оплате (указать ф.и. курсанта, банковские реквизиты и юридический адрес). Гарантийное письмо обязательное – независимо от того была уже осуществлена оплата или еще нет. Для юридических лиц. (по случаю)

e-mail: office@cipti.md

tel: 022-601-315, 022-601-316


Note: 

Prețul: 2000 lei