Durata: 60 ore – instruirea inițială (30 ore – pregătirea periodică)
Limba: Romănă – Rusă
Module studiate: 

  • Elemente de drept civil; 
  • Elemente de drept comercial;
  • Elemente de drept social;
  • Elemente de drept fiscal;
  • Gestiunea comercială și financiară a întreprinderii;
  • Accesul la piață;
  • Organizarea transporturilor rutiere de mărfuri;
  • Standarde tehnice și aspecte tehnice ale funcționării;
  • Siguranța rutieră.

Acte necesare: 

Actele necesare pentru inscrierea la cursuri pentru Manager

 

1. Buletinul de identitate cu fișa de însoțire – în original (la înregistrare și la testare).

2. Diploma de studii: (superioare – tehnice, juridice, economice sau Colegiul – Facultatea Transport Auto) în original (la înregistrare și la testare) + xerocopie + scanata si expediata pe e-mail.

3. Certificat de schimb a numelui(dupa caz).

4. Ceritifcatul medical forma 086/E(la medicul de familie) si concluzia consultativa narcologica, valabile – in original(la inregistrare si la testare) + scanate si expediate pe e-mail.

5.Scrisoare de garanție referitor la achitare – pentru persoanele juridice(de indicat familia, numele cursantului, rechizitele bancare, adresa juridică).Scrisoarea este obligatorie, indiferent dacă deja s-a efectuat achitarea sau urmează să se efectueze. (după caz)

6. Certificatul expirat sau care expiră(după caz).

e-mail: office@cipti.md

tel: 022-601-315, 022-601-316

Перечень документов необходимых предоставить

для курсов Менеджеров

 

1.Удостоверение личности РМ и вкладыш – в оригинале (при регистрации и на экзамене)

 2. Диплом об образовании: (высшее, экономическое, юридическое, техническое или Коледж: Факультет транспортно-техническое ) в оригинале (на момент регистрации и на день тестирования) + ксерокопия+ отсканированный диплом отправленный по электронной почте.

3. Сертификат об изменении фамилии (по случаю)

4. Медицинская справка, форма 086/E (выдается у семейного врача) и сертификат от нарколога в оригинале (на момент регистрации и на день тестирования) + отсканированный сертификат отправленный по электронной почте.

5. Гарантийное письмо от фирмы об оплате (указать ф.и. курсанта, банковские реквизиты и юридический адрес). Гарантийное письмо обязательное – независимо от того была уже осуществлена оплата или еще нет. Для юридических лиц. (по случаю)

6.  Копии сертификатов менеджера выданные CIPTI (по случаю).  

e-mail: office@cipti.md

tel: 022-601-315, 022-601-316

Note: 

Prețul – 1600 lei. / 1400 lei. *

* Instruirea periodică (repetată)