Durata: 16 ore
Limba: Romănă-Rusă
Module studiate: 

Transportul în regim de TAXI;
Cerinţele faţă de şofer;
Comportamentul faţă de clienţi;
Funcţionarea şi utilizarea taximetrului şi a staţiei radio de emisie-recepţie;
Întocmirea şi păstrarea documentelor;
Topografia locală;
Informaţii turistice;
Factorii ce influenţează starea fizică şi psihică a conducătorului auto.
 
Modulele abordate:
1. Legislaţia transporturilor
2. Deservirea pasagerilor
3. Practica serviciilor de Taximetrie
4. Conducerea autovehiculului şi siguranţa rutieră

Acte necesare: 

Actele necesare pentru inscrierea

la cursuri

1. Buletinul de identitate cu fisa de însoțire  – în original (la înregistrare și la testare).

2. Permisul de conducere- în original (la înregistrare și la testare).

3. Certificat de schimb a numelui (după caz)

4. Certificatul medical forma 083/E şi concluzia consultativă narcologică, valabile – în original (la înregistrare și la testare).

5.Scrisoare de garanție referitor la achitare – pentru persoanele juridice(de indicat familia, numele cursantului, rechizitele bancare, adresa juridică).Scrisoarea este obligatorie, indiferent dacă deja s-a efectuat achitarea sau urmează să se efectueze. (după caz)

e-mail: office@cipti.md

tel: 022-601-315, 022-601-316

Перечень документов необходимых предоставить

для регистрации на курсы

1. Удостоверение личности РМ и вкладыш – в оригинале (при регистрации и на экзамене)

2. Водительское удостоверение (права) – в оригинале (при регистрации и на экзамене)

3. Сертификат об изменении фамилии (по случаю)

4. Действительное свидетельство о медицинском соответствии (F 083/E)  и наркологическое консультативное заключение (при регистрации и на экзамене).

5. Гарантийное письмо от фирмы об оплате (указать ф.и. курсанта, банковские реквизиты и юридический адрес). Гарантийное письмо обязательное – независимо от того была уже осуществлена оплата или еще нет. Для юридических лиц. (по случаю)

e-mail: office@cipti.md

tel: 022-601-315, 022-601-316

Note: 

Prețul – 350 lei.Sistemul de pregătire a şoferilor pentru efectuarea transportului rutier de călători în regim de TAXI.
Formarea iniţială a specialiştilor se va organiza sub forma unui curs de instruire care va cuprinde temele prezentate în acest program.
    Cerinţe înaintate:
    • Deţinerea categoriei „B”
    • Vârsta – 21 de ani
    • Experienţă neîntreruptă în calitate de şofer de categoria „B” de cel puţin 3 ani.  

 La sfârşitul cursului de perfecţionare “Conducător Auto pentru efectuarea transportul rutier de călători”, modulul: „Transportul rutier de călători în regim de TAXI”, după examinare (testare), persoana instruită obţine certificatul de “Conducător Auto pentru Efectuarea Transportului Rutier de Călători în Regim de TAXI”.