Durata: 1 zi (6 ore)
Limba: Romănă-Rusă
Module studiate: 

– Legislaţia Europeana privind regimul de lucru al şoferilor.

– Regimul de lucru al şoferilor.

– Dispozitivul de înregistrare.

– Dispozitivele de control.


Acte necesare: 

Actele necesare pentru inscrierea

la cursuri

 1. Buletinul de identitate cu fisa de insotire (original)
 2. Permisul de conducere
 3. Certificat de schimb a numelui (după caz)
 4. Certificatul medical forma 083/E 
 5. Scrisoare de garanţie referitor la achitare – pentru persoanele juridice (de indicat familia, numele cursantului, rechizitele bancare, adresa juridică). Scrisoarea este obligatorie, indiferent daca deja s-a efectuat achitarea sau urmează sa se efectueze.
 6. Certificatul expirat sau care expira (după caz)

e-mail: office@cipti.md

tel: 022-601-315, 022-601-316

Перечень документов необходимых предоставить

для регистрации на курсы

 1. Булетин (внутренний паспорт)
 2. Водительское удостоверение (права)
 3. Сертификат об изменении фамилии (по случаю)
 4. Медицинская справка, форма 083/E
 5. Гарантийное письмо от фирмы об оплате (указать ф.и. курсанта, банковские реквизиты и юридический адрес). Для юридических лиц.
 6. Сертификат который истек срок (по случаю)

e-mail: office@cipti.md

tel: 022-601-315, 022-601-316
Note: 

Concomitent cu înregistrarea la curs, aveţi posibilitatea de a face fotografia în standartul cerut de către organul de perfectare a cartelei digitale.