Durata: 1 zi (8 ore)
Limba: Romănă-Rusă
Module studiate: 

– Legislaţia Europeana privind regimul de lucru al şoferilor.

– Echipamentul şi dispozitivele pentru evidenţa şi arhiva informaţiei privind perioadele de lucru şi odihnă a şoferilor.

– Diagrama de configurare.

– Obligaţiile şi drepturile patronului unităţii de transport. Interdicţiile şi verificările aparatelor, tahografelor digitale.

– Proceduri practice de operare a tahografelor digitale.

– Dispozitivul de înregistrare.

– Dispozitivele de control.

Note: 

Actele necesare pentru inscrierea

la cursuri

1. Buletinul de identitate cu fisa de insotire (original)

2. Permisul de conducere

3. Certificat de schimb a numelui (după caz)

4. Certificatul medical forma 083/E

5. Scrisoare de garanţie referitor la achitare – pentru persoanele juridice (de indicat familia, numele cursantului, rechizitele bancare, adresa juridică). Scrisoarea este obligatorie, indiferent daca deja s-a efectuat achitarea sau urmează sa se efectueze.

6. Certificatul expirat sau care expira (după caz)

e-mail: office@cipti.md

tel: 022-601-315, 022-601-316

Перечень документов необходимых предоставить

для регистрации на курсы

1. Булетин (внутренний паспорт)

2. Водительское удостоверение (права)

3. Сертификат об изменении фамилии (по случаю)

4. Медицинская справка, форма 083/E

5. Гарантийное письмо от фирмы об оплате (указать ф.и. курсанта, банковские реквизиты и юридический адрес). Для юридических лиц.

6. Сертификат который истек срок (по случаю)

e-mail: office@cipti.md

tel: 022-601-315, 022-601-316Concomitent cu înregistrarea la curs, aveţi posibilitatea de a face fotografia în standartul cerut de către organul de perfectare a cartelei digitale.