Durata: 1 zi (6 ore)
Limba: Romănă-Rusă
Acte necesare: 

Actele necesare pentru inscrierea

la cursuri

1. Buletinul de identitate cu fisa de insotire (original)

2. Permisul de conducere

3. Certificat de schimb a numelui (după caz)

4. Certificatul medical forma 083/E

5. Scrisoare de garanţie referitor la achitare – pentru persoanele juridice (de indicat familia, numele cursantului, rechizitele bancare, adresa juridică). Scrisoarea este obligatorie, indiferent daca deja s-a efectuat achitarea sau urmează sa se efectueze.

6. Certificatul expirat sau care expira (după caz)

e-mail: office@cipti.md

tel: 022-601-315, 022-601-316

Перечень документов необходимых предоставить

для регистрации на курсы

1. Булетин (внутренний паспорт)

2. Водительское удостоверение (права)

3. Сертификат об изменении фамилии (по случаю)

4. Медицинская справка, форма 083/E

5. Гарантийное письмо от фирмы об оплате (указать ф.и. курсанта, банковские реквизиты и юридический адрес). Для юридических лиц.

6. Сертификат который истек срок (по случаю)

e-mail: office@cipti.md

tel: 022-601-315, 022-601-316
Note: