You are currently viewing Publicarea Regulamentului privind gestionarea timpilor de conducere și odihnă în transportul de pasageri în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Publicarea Regulamentului privind gestionarea timpilor de conducere și odihnă în transportul de pasageri în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Astăzi, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 02 mai 2024, a fost oficializat Regulamentul (UE) 2024/1258 datat 24 aprilie 2024, care aduce modificări esențiale Regulamentului (CE) nr. 561/2006. Aceste modificări se concentrează pe cerințele minime referitoare la pauzele și repausurile zilnice și săptămânale în domeniul transportului de pasageri. Mai mult decât atât, reglementarea oferă statelor membre competența de a aplica sancțiuni în cazul încălcărilor Regulamentului (UE) nr. 165/2014, fie că acestea au loc într-un alt stat membru sau într-o țară terță.

Acest regulament, denumit 2024/1258, vine ca răspuns la solicitările industriilor de transport rutier și introduce o flexibilitate sporită în gestionarea timpilor de conducere și odihnă pentru șoferii care operează în transportul ocazional de pasageri. Printre adaptările semnificative se numără posibilitatea de a împărți pauza minimă de 45 de minute în două pauze de cel puțin 15 minute fiecare, distribuite pe parcursul unei perioade de conducere de 4,5 ore.

De asemenea, se permite amânarea perioadei de repaus zilnic cu o oră, cu condiția ca timpul total de conducere acumulat în ziua respectivă să nu depășească șapte ore și să se exercite această opțiune doar o dată în timpul unei călătorii cu o durată de cel puțin șase zile sau de două ori în timpul unei călătorii de cel puțin opt zile. De asemenea, se acordă posibilitatea de a amâna perioada de repaus săptămânal cu până la 12 zile consecutive după un repaus săptămânal obișnuit, ceea ce este deja practicat în serviciile internaționale și va fi extins și la serviciile naționale.

În plus, reglementarea propune evaluarea opțiunilor pentru digitalizarea foii de parcurs pentru șoferii care operează în transportul ocazional de pasageri.

Aceste prevederi vor intra în vigoare în a 20-a zi de la publicare, ceea ce se estimează a fi în jur de 22 mai 2024. Comisia are termen până la 23 noiembrie 2025 pentru a adopta actul de punere în aplicare a aspectelor relevante ale tahografului.

Articolul original îl găsiți aici.

Leave a Reply