You are currently viewing Consolidarea capacităților personalului din domeniul transportului internațional de pasageri auto și inspectorilor ANTA

Consolidarea capacităților personalului din domeniul transportului internațional de pasageri auto și inspectorilor ANTA

            În perioada 22 – 26 ianuarie2024, în cadul CIPTI, se  desfășoară atelierul de lucru “Consolidarea capacităților personalului din domeniul transportului internațional de pasageri auto și inspectorilor ANTA, în vederea prevenirii și combaterii traficului de ființe umane, inclusiv în contextul crizei refugiaților din Ucraina”, organizat de Direcția drepturile omului și cooperarea cu societatea civilă, Cancelaria de Stat cu sprijinul Misiunii Organizției Internaționale pentru Migrație în Moldova, în contextul implementării activităților de realizare a Planului de Răspuns la Situația din Ucraina.

            În cadrul actvității, au luat cuvîntul  formatori din cadrul Procuraturii Generale, Centrului pentru combaterea traficului de persoane, Centrului de Asistență și Protecție a victimelor și potențialelor victime ale TFU, Centul Internațional “La Strada”, Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, Inspectoratul de Stat al Muncii, Misiunea Organizției Internaționale pentru Migrație în Moldova.

            Participanți activi au fost manageri și conducători auto a companiilor de transport persoane în trafic internațional, Autoritatea Administrativă Agenția Națională Transport Auto (AA ANTA) care a delegat peste 20 inspectori, membri ai UTD, reprezentanți ai societății civile, etc.

            Directorul CIPTI, Dl. Serghei TARAN a menționat importanța și problematica domeniului prevenirii și combaterii traficului de ființe umane și a recomandat utilizarea materialelor atelierului de lucru sus menționat în procesul de instruire a managerilor transport călători (persoane) și conducătorilor auto transport persoane în trafic internațional.

Leave a Reply